Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 (dự thảo)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1.So6.2016 436 KB 715