Tọa đàm “Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học công nghệ quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Tọa đàm “Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”. Chủ trì Tọa đàm, bà Bùi Thị Huy Hợp, Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học công nghệ quốc tế. Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học công nghệ quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ); Viện Khoa học Thống kê, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (Tổng cục Thống kê); Trung tâm Thông tin – Tư liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Thông tin – Thư viện (Đại học Quốc gia Hà Nội); Đại học Giao thông vận tải; Đại học công nghiệp; Học viện Thanh thiếu niên.

Mục tiêu của Tọa đàm nhằm phối hợp, hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin cơ sở dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu khoa học trong và ngoài Bộ phục vụ nghiên cứu, quản lý điều hành, hoạch định chính sách trong quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ và trở thành động lực thúc đẩy sự hội nhập của các nước vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực trong đó hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đang trở thành tất yếu.

Nội dung chính Tọa đàm, gồm: (1) Một số vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế; (2) Giới thiệu về cơ sở dữ liệu khoa học về công nghệ của Trung tâm thông tin-tư liệu (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); (3) Phát triển nguồn lực thông tin tài liệu nội sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội và kết nối hệ thống với các trường đại học trong nước và quốc tế. Hội thảo cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận.

Các đơn vị tham gia đều nhất trí chủ trương phối hợp, hợp tác chia sẻ các nguồn lực thông tin và cơ sở dữ liệu hiện có giữa các đơn vị là hết sức cần thiết và có ý nghĩa; đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng được nhiều hơn nữa nhu cầu thông tin cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và sinh viên trước mắt là của các đơn vị nghiên cứu.

Một số hình ảnh Tọa đàm:

 Bà Bùi Thị Huy Hợp , Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế phát biểu khai mạc

Toàn cảnh Tọa đàm

Thái Học