Tốc độ tăng trưởng 4,48% của quý I vẫn thấp hơn khá nhiều so với con số 5,12% theo kịch bản tăng trưởng 2021

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Tốc độ tăng trưởng 4,48% của quý I vẫn thấp hơn khá nhiều so với con số 5,12% theo kịch bản tăng trưởng đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? (Nguồn: https://baodautu.vn/nen-tang-tot-cho-tang-truong-quy-ii-va-cac-quy-tiep-theo-d140227.html)

Trả lời:

Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Kịch bản được xây dựng sẽ không cố định, mà tùy thuộc vào tình hình thực tế có thể thay đổi để phù hợp và trong nhiều trường hợp, có thể có đến 2 – 3 kịch bản khác nhau.

Kịch bản quý I/2021 tăng trưởng 5,12% đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP được xây dựng từ tháng 12/2020 với điều kiện đặt ra là thế giới về cơ bản kiểm soát và đẩy lùi được đại dịch Covid-19.

Đầu năm 2021, dù nhiều nước đã sản xuất được vắc-xin Covid-19, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và liên tục biến đổi thành các biến thể mới, nên trong Phiên họp thường kỳ tháng 1/2021, trên cơ sở phân tích, đánh giá, nhận định của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ kịch bản mới với tăng trưởng quý I/2021 đạt 4,46%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP đạt được khá sát với kịch bản đã được tính toán.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 2/2021, Covid-19 đã có diễn biến mới, sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, du lịch… toàn cầu có sự thay đổi, chúng tôi cũng đã bám sát diễn biến thực tế trên thế giới và trong nước để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịch bản mới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2021 sẽ là 6,5%.