Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 6 tháng đầu năm tăng cao trong 6 năm gần đây, chúng ta có thể gặp rủi ro trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm. TCTK có nhận định gì về chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm để yên lòng người dân không?

Câu hỏi: (PV Nguyễn Tuyền – Báo Dân trí) Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 6 tháng đầu năm tăng cao trong 6 năm gần đây ngược lại với dự báo của các chuyên gia, chúng ta có thể gặp rủi ro trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm. Như vậy tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đặc biệt trong thời gian có cảnh báo lạm phát sẽ tăng cao. Tổng cục Thống kê có nhận định gì về chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm để yên lòng người dân không? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Phụ trách Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK) Trong năm qua chúng ta cũng không có những dự án lớn như các dự án Samsung hay là Formosa nên tăng trưởng kinh tế phần nào bị ảnh hưởng. Kinh tế Thế giới nói chung và kinh tế Việt nam  nói riêng không thoát khỏi chu kỳ khủng hoảng kinh tế và nền kinh tế Việt Nam  cần duy trì thời gian tăng trưởng kinh tế ổn định kéo dài và thoát nhanh khỏi thời kỳ khủng hoảng. Các tổ chức quốc tế đánh giá có những lý do sau: Thứ nhất là Chiến tranh về địa chính trị giữa các nước; Thứ hai: Điều chỉnh chính sách của các nước lớn như: Mỹ và Trung Quốc ..; Thứ ba: Bất ổn tài chính tiền tệ.