Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ngày thành lập ngành Thống kê nhân dịp kỷ niệm 75 năm

Thư Chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 – 06/5/2021)