Tổng cục Thống kê có sự tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành như thế nào trên cơ sở các con số thống kê để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Xin bà cho biết, Tổng cục Thống kê có sự tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành như thế nào trên cơ sở các con số thống kê để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020? (Nguồn: https://bnews.vn/kinh-te-viet-nam-se-tiep-da-tang-truong-trong-quy-iv/171023.html)

Trả lời:

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê không ngừng nâng cao chất lượng số liệu từ khâu thu thập thông tin đầu vào, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty để có đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình tính toán, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, giúp Chính phủ có thông tin kịp thời trong chỉ đạo, điều hành kinh tế.

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã chủ động xây dựng và liên tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP hàng quý theo các ngành và lĩnh vực kinh tế trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19 tác động rất tiêu cực đến kinh tế trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê đã tăng cường phối hợp với các địa phương để rà soát, đánh giá cập nhật tình hình và ước tính tăng trưởng GRDP theo ngành, lĩnh vực cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đây, bức tranh kinh tế của toàn quốc được thấy rõ hơn qua tình hình cụ thể của các địa phương. Đồng thời cho phép có thể xem xét, đánh giá nền kinh tế từ Trung ương xuống địa phương và ngược lại.

Việc Tổng cục Thống kê cập nhật kịch bản tăng trưởng nhiều lần trong năm 2020 nhằm đưa ra kết quả dự báo sát hơn với diễn biến của dịch bệnh, đánh giá kịp thời hiệu quả việc điều chỉnh chính sách của Chính phủ qua các gói hỗ trợ… Từ đó, phác họa bức tranh kinh tế sát thực nhất để Chính phủ có thể ban hành các chính sách điều hành, phát triển kinh tế – xã hội phù hợp và kịp thời.

Tổng cục Thống kê đã có những đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, đánh giá thực trạng để kịp thời cập nhật tình hình, điều chỉnh kế hoạch của lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công phụ trách theo kịch bản tăng trưởng nhằm có những giải pháp phù hợp huy động và khơi thông các nguồn lực trong sự đồng bộ, thống nhất với mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể./.