Tổng cục Thống kê đã “quét hết” tất cả các ngành kinh tế, trong đó có những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. “Lần quét” này được thực hiện như nào

Câu hỏi: (PV Đặng Hương-Báo VnEconomy.vnNhư ông từng chia sẻ, trong lần điều tra này, Tổng cục Thống kê đã “quét hết” tất cả các ngành kinh tế, trong đó có những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an – những doanh nghiệp lâu nay vốn nằm ngoài phạm vi điều tra. “Lần quét” này được thực hiện như nào, thưa ông?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Số lượng doanh nghiệp thuộc 2 bộ này không nhiều, trong đó có khoảng 136 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

“Lần quét” này được làm thông qua cuộc Tổng điều tra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng với Tổng cục Thống kê trong thực hiện điều tra doanh nghiệp.

Trên thực tế, lãnh đạo Tổng cục Thống kê giai đoạn từ 1985-2000 đã làm việc với Bộ Quốc phòng về việc chia sẻ thông tin về doanh nghiệp. Mặc dù lãnh đạo cấp cao hai bên đã đi đến nhất trí nhưng quá trình triển khai bên dưới lại chậm trễ nên thông tin thống kê thu được không nhiều.

Vì vậy, thông qua Tổng điều tra lần này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Tổng cục Thống kê phối hợp với các Ban Chỉ đạo để hỗ trợ chuyên môn, thiết kế phiếu điều tra, tập huấn điều tra viên, giám sát, dự trù kinh phí… để có được thông tin điều tra.