Tổng cục Thống kê đề xuất những giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Tổng cục Thống kê đề xuất những giải pháp gì; đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 nếu được khống chế và kết thúc sớm? (Nguồn: https://bnews.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-cua-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong/153375.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Nếu dịch COVID-19 được kết thúc sớm, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ dự án, công trình của cả khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực FDI, cũng như kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 liên quan đến yếu tố lao động nước ngoài (đặc biệt là lao động từ Trung Quốc, Hàn Quốc), các Bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế có hướng dẫn nhanh chóng về thủ tục xuất nhập cảnh, quy trình khi nhập cảnh vào Việt Nam (cách ly, giám sát, theo dõi,…) để lao động nước ngoài sớm được quay trở lại Việt Nam làm việc nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn.

Bên cạnh đó, các đơn vị xúc tiến đầu tư cần chủ động làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài đã có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam để trao đổi, định hướng và thống nhất sơ bộ về thủ tục đầu tư, không để các nhà đầu tư nước ngoài đợi cho đến khi dịch COVID-19 được xử lý dứt điểm mới tiến hành thủ tục đầu tư.

Cùng với đó, Chính phủ nghiên cứu và ban hành sớm một số chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ thiết thực và cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch  COVID-19 để giúp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Từ đó, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chủ động và tích cực tìm kiếm những cơ hội mới, ý tưởng mới, định hướng kinh doanh mới, tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới khi gặp khó khăn từ dịch  COVID-19 để góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của bản thân doanh nghiệp cũng như hiệu quả đầu tư của toàn nền kinh tế.