Tổng cục Thống kê – Hành trình vững bước

Video trình chiếu trong Hội nghị thống kê toàn quốc sáng ngày 17/3/2022. Tổng cục Thống kê vinh dự với sự có mặt và chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

#Hoinghithongketoanquoc #Tongcucthongke #Hanhtrinhvungbuoc