Tổng cục Thống kê họp bàn về quy chế tổ chức Hội nghị, hội thảo

Sáng ngày 30/08/2022, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương đã chủ trì buổi Hội thảo về Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo.

 Tham dự Hội thảo có sự góp mặt của Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; 02 trường Cao đẳng Thống kê cùng 13 Cục Thống kê địa phương. Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê được ban hành theo Quyết định số 1637/QĐ-TCTK có hiệu lực ngày 13/12/2019 đã được đưa vào sử dụng đồng nhất trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của Tổng cục thống kê. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng quy chế hiện đã xuất hiện những hạn chế nhất định. Do đó, buổi Hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất các ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng sự thay đổi của cơ cấu tổ chức ngành cũng như tình hình thực tế của cả nước.

Ông Nguyễn Bình, Chánh văn phòng TCTK đã trình bày tại Hội thảo chi tiết các nội dung liên quan đến đề xuất sửa đổi quy chế bao gồm: Mục đích để đáp ứng được các quy định hiện hành; bổ sung các nội dung cần thiết để khắc phục những điểm hạn chế phát sinh trong quy trình triển khai Quy chế hiện hành; đơn giản hóa quy trình triển khai đảm bảo việc thực hiện dễ dàng; gán trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc TCTK.

Chánh văn phòng TCTK Nguyễn Bình trình bày tại Hội thảo

Quy chế được sửa đổi theo nguyên tắc: Quy định trong quy chế phải phù hợp với những quy định làm việc của Chính phủ nói chung và Tổng cục Thống kê nói riêng trong tổ chức hội nghị, hội thảo; Không làm lại hoàn toàn, kế thừa và phát huy quy chế ban hành theo Quyết định số 1637 ngày 13/12/2019 của TCTK. Bổ sung những vấn đề còn thiếu, chưa rõ hoặc chưa được đề cập đến; Không chi tiết hóa các vấn đề đã được cụ thể bằng quy chế hoặc hướng dẫn khác của TCTK; Không nêu lại các vấn đề đã rõ trong các văn bản Quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư.

Kết cấu và nội dung nằm trong quy chế sửa đổi gồm 4 chương và 25 điều (Tăng thêm 2 điều 9 và 15 so với quy chế được sửa đổi) trong đó: Chương I, Những quy định chung (6 điều); Chương II, Quy trình tổ chức cuộc họp (13 điều); Chương III, Tổ chức cuộc họp ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê (5 điều); Chương IV, Điều khoản thi hành (1 điều). Nội dung của quy chế đã có trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị liên quan.

Thời gian Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đưa ý kiến về các nội dung cụ thể của Quy chế hội nghị, hội thảo của TCTK. Làm rõ vai trò, gán với trách nhiệm của từng đơn vị để hoàn thiện, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo trong toàn ngành.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị của Văn phòng TCTK đối với các nội dung liên quan tới Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất và đưa thêm những ý kiến cụ thể hơn để làm rõ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo toàn quốc cũng như quốc tế góp phần hoàn thiện Quy chế trong thời gian tới./.