Tổng cục Thống kê họp chuẩn bị công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để chuẩn bị nội dung cho báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2022, chiều ngày 29/12/2021, Tổng cục Thống kê họp đánh giá kết quả việc rà soát làm sạch số liệu và phân công tiến độ công việc cụ thể từng đơn vị liên quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự kiến Hội nghị Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ có 4 bản báo cáo quan trọng, đó là: Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Báo cáo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế; Báo cáo kết quả điều tra các đơn vi hành chính; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng cho đơn vị, cá nhân đóng góp, tham gia tích cực vào cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021. Đến nay, 3 trong số 4 báo cáo này đã được đơn vị đầu mối, chủ trì, phụ trách xây dựng, cơ bản đã hoàn thiện. Vì vậy, cuộc họp lần này tập trung thảo luận và tháo gỡ một số tồn tại trong việc xử lý, làm sạch số liệu để có những biểu đầu ra chuẩn xác phục vụ cho công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế 2021 vào ngày 10/1/2022.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, nhấn mạnh thời điểm công bố Kết bố kết quả đã đến rất gần, do đó, các Vụ, Cục phải tích cực phối hợp với nhau, huy động sức mạnh tổng hợp và trí tuệ của tất cả thành viên liên quan; gắn trách của các Cục địa phương vào xử lý số liệu; đảm bảo các biểu đưa ra phải có cơ sở vững chắc, tạo thuận lợi việc xây dựng báo cáo Kết quả chính thức vào tháng 2/2022. Việc trình báo cáo phân tích phải sinh động, trực quan, dễ hiểu đi từ tổng thể đến chi tiết, từ đó con số thống kê sẽ dễ dàng tiếp cận đến đến nhiều người ở các trình độ khác nhau.

Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ cho biết, để phục vụ cho báo cáo kết quả sơ bộ, hệ biểu bao gồm 26 biểu có đầy đủ các khối cá thể, tôn giáo, hiệp hội, phi chính phủ, sự nghiệp, doanh nghiệp… Dựa trên số liệu được Cục thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT làm sạch cập nhật đến 0h ngày 29/12, các Vụ đưa vào phần mềm, xử lý số liệu để đưa ra những biểu liên quan đến phân tổ do mình phụ trách; đồng thời viết báo cáo phân tích gửi cho Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ tổng hợp thành hệ biểu chung và xây dựng báo cáo phân tích tổng thể chung, trình Lãnh đạo Tổng cục thông qua.

Nguồn: http://consosukien.vn/