Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về lồng ghép chỉ tiêu trong các cuộc điều tra thống kê

Sáng ngày 05/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) về hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tham dự buổi làm việc, đại diện TCTK gồm Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc TCTK. Về phía Bộ TTTT có Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc Bộ TTTT.

Theo Công văn số 3174/BTTT-KHTC của Bộ TTTT đề nghị TCTK hỗ trợ thu thập các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). TCTK cho biết trong 18 chỉ tiêu CNTT-TT có thể hỗ trợ cung cấp ngay 04 chi tiểu trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 (KSMS 2021) gồm: Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định; Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính; Tỷ lệ hộ gia đình có Radio; Tỷ lệ hộ gia đình có ti vi.

Về chỉ tiêu “Tỷ lệ chi cho phần mềm máy tính so với GDP” thì trong dự thảo Phiếu điều tra doanh nghiệp của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã có câu hỏi về chi phí cho phần mềm. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cần phải thống nhất về khái niệm, định nghĩa, phạm vi thu thập, nghiên cứu và đánh giá mức độ tin cậy trước khi công bố.

Còn lại 13 chỉ tiêu chưa có trong kế hoạch điều tra của ngành Thống kê, cần nghiên cứu thống nhất để phối hợp thu thập gồm: Tỷ lệ người sử dụng Internet; Tỷ lệ người dân có kỹ năng ICT; Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet; Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động; Tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại di động; Tỷ lệ người Việt Nam sử dụng mạng xã hội; Tỷ lệ người Việt Nam chơi trò chơi điện tử; Tỷ lệ người đọc báo, tạp chí; Tỷ lệ người dân đọc sách; Tỷ lệ hộ nghe được đài truyền thanh xã; Tỷ lệ người xem chương trình truyền hình; và tỷ lệ người nghe chương trình phát thanh. Hai bên cần thống nhất để phối hợp thu thập thông tin gồm những nội dung: (1) Khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê dự kiến thu thập; (2) Kế hoạch thực hiện (công việc, thời gian và sản phẩm tương ứng); (3) Nguồn nhân lực, kinh phí (cơ chế chuyển giao và sử dụng kinh phí).

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp, TCTK hoàn toàn thống nhất, hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật điều tra và phối hợp để tiến hành điều tra.

Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ TTTT nhất trí quan điểm sẽ phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc xây dựng mẫu phiếu, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo kết hợp thu thập thông tin, tính toán các chỉ tiêu thống kê đã được thống nhất. Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ TTTT sẽ hỗ trợ TCTK về các mảng an ninh mạng, hệ thống viễn thông và các hình thức tuyên truyền.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị đã đi đến thống nhất trong việc chia sẻ, phối hợp, triển khai, khai thác các chỉ tiêu và kế hoạch bước tiếp theo để đạt được hiệu quả nhất, dữ liệu điều tra được chính xác nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc

Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: