Tổng cục Thống kê tham dự trực tuyến Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc

Tối ngày 01/03/2021 (theo giờ Việt Nam), Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tham dự Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm Trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn làm việc của TCTK có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến và đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) là một ủy ban chức năng của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, được thành lập năm 1947 và là cơ quan cao nhất trong các hệ thống thống kê toàn cầu. Do tình hình của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn ra phức tạp trên thế giới nên Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) năm nay diễn ra từ ngày 01-03/3 và 05/3/2021, được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại gần 160 đầu cầu trên toàn thế giới, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 01 Thư ký.


Ông Shigeru Kawasaki -Chủ tịch Ủy ban thống kê Liên hợp quốc – Chủ tịch điều hành Kỳ họp

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp lần thứ 52 sẽ thảo luận gồm các nội dung chính: (1) Dữ liệu và chỉ tiêu về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; (2) Điều phối các chương trình thống kê; (3)Thống kê kinh tế; (4) Tài khoản quốc gia; (5) Thống kê kinh doanh và thương mại; (6)  Hạch toán kinh tế – môi trường; (7) Thống kê di cư; (8) Phát triển thống kê khu vực; (9) Quản lý và hiện đại hóa hệ thống thống kê; (10) Dữ liệu lớn; (11) Phân ngành thống kê quốc tế; (12) Điều tra hộ gia đình; (13) Trình bày và phổ biến dữ liệu và dữ liệu đặc tả. Bên cạnh đó Kỳ họp cũng dành thời gian cho một số nội dung như: Thống kê nhân khẩu học; Thống kê văn hóa; Thống kê biến đổi khí hậu; Thống kê thiên tai; Chương trình so sánh quốc tế; Các tiêu chuẩn mở phổ biến để trao đổi và chia sẻ dữ liệu và dữ liệu đặc tả; Tăng cường năng lực thống kê; Các quyết định chính sách của Đại hội đồng và Hội đồng Kinh tế và Xã hội; Khung đảm bảo chất lượng quốc gia; Tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý; Ngày Thống kê thế giới.

Trong Kỳ họp lần này, Tổng cục Thống kê cũng tham gia góp ý cho 3 tài liệu của Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc, gồm: (1) Báo cáo của Nhóm công tác cấp cao về Quan hệ đối tác, điều phối và tăng cường năng lực thống kê phục vụ chương trình nghị sự đến năm 2030 về phát triển bền vững; (2) Báo cáo của Nhóm công tác về Thống kê Tài khoản quốc gia; (3) Báo cáo của Nhóm chuyên gia về thống kê kinh doanh và thương mại.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Trưởng đoàn làm việc của TCTK
tham dự Kỳ họp tại điểm cầu trực tuyến tại trụ sở của TCTK

Tham gia Kỳ họp lần thứ 52 của UNSC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Thống kê Việt Nam. Những nội dung tại Kỳ họp là nguồn thông tin có giá trị quý báu để Thống kê Việt Nam hoàn thiện Hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện các chủ trương, đường lối đề ra, góp phần định hướng quá trình xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với các xu hướng phát triển của thế giới.

Toàn cảnh Kỳ họp tại điểm cầu trực tuyến tại TCTK

Khương Duy