Tổng cục Thống kê tiếp đón và làm việc với Chuyên gia của Cơ quan Thống kê Quốc gia Ý

Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2019, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) đón tiếp và làm việc với Chuyên gia Marina Signore – Cơ quan Thống kê Quốc gia Ý (Istat) trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam”. Trong đó, Viện Khoa học Thống kê là đơn vị chủ trì về nội dung “tăng cường đánh giá chất lượng thống kê”. Tham gia các buổi làm việc còn có Lãnh đạo Vụ Tổ chức- cán bộ (đơn vị đầu mối); Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (đơn vị phối hợp) và Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế (phiên dịch).

Các buổi thảo luận tập trung vào các nội dung chính như:  Lộ trình quản lý chất lượng thống kê, quy trình và công cụ đánh giá chất lượng thống kê, tư liệu hóa theo quy trình sản xuất thông tin thống kê, xây dựng các ngưỡng chất lượng thống kê, và một số các nội dung khác liên quan đến đánh giá chất lượng thống kê.

Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi làm việc với Chuyên gia Istat:

Đậu Trang