Tổng cục Thống kê tổ chức họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các chương trình, dự án có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, chiều ngày 26/7/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo các chương trình, dự án có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài của Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các chương trình, dự án có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài năm 2023 để rà soát, đánh giá hoạt động của các chương trình, dự án, hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc TCTK, Giám đốc các dự án có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài năm 2023, một số chuyên viên phụ trách dự án/hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức nước ngoài thuộc TCTK…

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp
Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế đã trình bày Báo cáo Tình hình thực hiện các chương trình/dự án và hỗ trợ kỹ thuật có nguồn tài trợ nước ngoài của TCTK (Từ 01/01/2023 đến 30/6/2023). Báo cáo cho biết, tính đến thời điểm 30/6/2023, TCTK có tổng số 13 dự án và các hỗ trợ kỹ thuật có nguồn tài trợ nước ngoài đang được triển khai thực hiện, trong đó có 2 dự án khu vực, 3 dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 4 dự án hỗ trợ kỹ thuật do Nhà tài trợ quản lý vốn và 4 hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế.Cụ thể: (i) Chương trình/Dự án ODA cấp khu vực (02 dự án): Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tri thức (KSTA) “Chương trình so sánh quốc tế 2020 khu vực châu Á – Thái Bình Dương” do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ cho 22 nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thời gian thực hiện từ 2020-2024 (Dự án ICP); Dự án “Phát triển các nguồn lực thống kê mới và xây dựng năng lực về công nghệ và nguồn dữ liệu mới” do ADB tài trợ cho 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với thời gian thực hiện 36 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2022 (Dự án ADB).

(ii) Dự án ODA (03 dự án): Dự án “Chính sách và Kế hoạch thân thiện với trẻ em giai đoạn 2023-2026” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ (Dự án UNICEF); Dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ công tác đánh giá, xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2026”, mã số VNM10P04 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ (Dự án UNFPA); Dự án Điều tra Những cuộc đời trẻ thơ vòng 7 do Trường Đại học Oxford, Vương Quốc Anh tài trợ (Điều tra Những cuộc đời trẻ thơ vòng 7).

(iii) Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Nhà tài trợ quản lý vốn (04 dự án): Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ (Dự án I-ta-li-a); Dự án “Chương trình hợp tác kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông cho thống kê chính thức” do Thống kê Nhật Bản hỗ trợ cho TCTK (Dự án Nhật Bản); Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ (Dự án Hàn Quốc); Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ (Dự án Đan Mạch).

(iv) Hỗ trợ kỹ thuật (04 Tổ chức quốc tế): Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD); Ngân hàng Thế giới (WB); Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO); Cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ (TIKA).

Về kết quả triển khai thực hiên các dự án/hỗ trợ kỹ thuật, Báo cáo cho biết, tính đến thời điểm 30/6/2023 cơ bản các dự án/hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, hiệu quả, đúng cam kết với nhà tài trợ.

Báo cáo cũng nêu rõ kế hoạch thực hiện các dự án/ hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2023; một số thuận lợi cũng như những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai các dự án/hỗ trợ kỹ thuật ở các đơn vị, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện hoàn thiện dự án/hỗ trợ kỹ thuật theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Tại buổi họp, các đại biểu đã có những thảo luận về tình hình triển khai các dự án, hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức nước ngoài với các nội dung liên quan: Các hợp phần đang triển khai, nguồn kinh phí, tiến độ triển khai, các vấn đề mới phát sinh trong triển khai dự án, chương trình… Các đại biểu cũng bổ sung, đề xuất giải pháp cụ thể đối với một số hợp phần dự án đang triển khai.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, thời gian vừa qua hầu hết hoạt động của các chương trình, dự án có tài trợ nước ngoài của TCTK là tương đối phức tạp, TCTK với tư cách là đơn vị hưởng thụ phải đảm bảo các nội dung yêu cầu theo cam kết của các dự án/hỗ trợ kỹ thuật, do vậy các đơn vị trực tiếp triển khai gặp nhiều khó khăn, nhất là các nội dung công việc liên quan sự phối hợp triển khai với các bộ ngành. Để hoàn thiện tốt các nội dung theo yêu cầu, kế hoạch, thời gian tới các đơn vị cần chủ động triển khai công việc, nắm bắt tình hình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và xu thế hội nhập quốc tế, hoàn thành theo tiến độ của các dự án.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như những báo cáo đầy đủ, chi tiết của Vụ HTQT về hoạt động của các dự án/hỗ trợ kỹ thuật có nguồn tài trợ của nước ngoài của TCTK trong 6 tháng đầu năm 2023. Trước những khó khăn, hạn chế trong công tác triển khai các dự án/hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức nước ngoài thời gian vừa qua, Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, tìm ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu của các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ.

Thời gian tới, để việc triển khai các dự án/hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế đạt hiệu quả cao, các đơn vị cần chủ động đề xuất những nội dung phù hợp trong hợp tác song phương, cách thức triển khai, tiến tới nghiên cứu xây dựng quy chế chia sẻ vi mô theo quy định…/.