Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị “Cải thiện năng suất lao động quốc gia”

Năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn của quốc gia. Thời gian qua năng suất lao động của nước ta đã được cải thiện nhất định, tuy nhiên, vẫn còn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là một trong các vấn đề lớn của nước ta phải được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết. Nhằm tìm kiếm các giải pháp để cải thiện năng suất lao động của nước ta, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ cực nhanh, Tổng cục Thống kê sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị về Cải thiện năng suất lao động quốc gia.

Hội nghị về Cải thiện năng suất lao động quốc gia dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 6 năm 2019  tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phòng, Hà Nội) với 3 nội dung chính (i) Đánh giá thực trạng năng suất lao động của Việt Nam; (ii) Các yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất lao động của Việt Nam; (iii) Giải pháp cài thiện năng suất lao động của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị nói trên; thành phần tham dự Hội nghị khoảng 250 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong và ngoài nước; đại diện tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp; đại diện tổ chức quốc tế, như UN, WB, IMF, ILO, ADB; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Israel; đại diện cơ quan thông tấn báo chí…

Đoàn Dũng

Ảnh minh họa