Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 30/6/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến tham dự và đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị tại trụ sở TCTK có có lãnh đạo các đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Tổng cục. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có Lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội; lãnh đạo cấp phòng và đương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp và các CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị, các cục Thống kê đã đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và tích cực góp ý, đề xuất những vấn đề để nâng cao vị thế của ngành Thống kê tại địa phương.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bình – Chánh Văn phòng TCTK báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tổng cục Thống kê đã hoàn thành toàn bộ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như kết luận của Lãnh đạo Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu công tác. Thực hiện phần mềm quản lý công việc, tính đến 13h30 ngày 29/6/2021, toàn ngành đã giao gần 76.000 công việc, trong đó các đơn vị trên cơ quan Tổng cục là gần 3.700 công việc; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thống kê là gần 900 công việc và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố thuộc trung ương là trên 71.400 công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 88,5% công việc của Tổng cục Thống kê được hoàn thành đúng hạn, 4,5% công việc hoàn thành chậm so với kế hoạch, 7,0% công việc chưa hoàn thành. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của TCTK năm 2021 được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra như: Liên tục cập nhật diễn biến tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để kịp thời xây dựng báo cáo kinh tế – xã hội và cập nhật kịch bản tăng trưởng phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tổ chức hội thảo thống nhất quy định sử dụng quyền số năm 2019 áp dụng cho năm gốc 2020 để tính các thỉ tiêu theo giá so sánh. Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nghiên cứu sử dụng dữ liệu hành chính trong biên soạn số liệu thống kê kinh tế – xã hội. Phổ biến kịp thời Báo cáo kinh tế – xã hội hàng tháng, quý; các bài viết chuyên đề, infographics về các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 trình Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê…

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, TCTK cũng đạt được nhiều kết quả trong từng lĩnh vực cụ thể: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Phân tích chuyên sâu và dự báo thống kê; điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê; công tác phương pháp chế độ và quản lý khoa học; chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Bộ, ngành; công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng; công tác tài chính và đầu tư xây dựng; hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và văn phòng; công tác Đảng, đoàn thể…

Báo cáo đồng thời đề ra định hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và đề cập những khó khăn, tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đại diện một số điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Hội nghị dành nhiều thời gian để Lãnh đạo TCTK và lãnh đạo các vụ nghiệp vụ chức năng giải đáp thỏa đáng những kiến nghị, vấn đề còn vướng mắc của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên tinh thần trách nhiệm, hiệu quả để đạt được sự đồng thuận cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ của Ngành.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị. Với tinh thần xây dựng ngành, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị cùng làm, cùng chia sẻ và phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Khương Duy