Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về chỉ tiêu logistics

Chiều ngày 02/11/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về chỉ tiêu logistics. Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, các hiệp hội có liên quan; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng TCTK khẳng định vai trò cực kì quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam của logistics. Tại buổi Hội thảo này, TCTK trao đổi về cách nhìn của TCTK cùng với đề xuất cụ thể để xác định được nhận dạng, nghiên cứu cụ thể về logistics và mời các đơn vị liên quan cùng trao đổi và định hướng thực hiện các bước tiếp theo.

Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện TCTK trình bày một số nội dung về logistics. Theo thống kê, VSIC 2018 quy định mã ngành kinh tế “52292. Logistics”, gồm: Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. VCPA 2018 quy định mã ngành sản phẩm “5229200. Logistics” gồm: Dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. Như vậy, thống kê logistics có phạm vi hẹp hơn so với quy định của Luật Thương mại do nguyên tắc trong thống kê là không tính trùng. Vì vậy, các hoạt động vận chuyển, lưu kho, lưu bãi… được xếp vào mã ngành khác của VSIC 2018.

Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:

– Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Thống kê xây dựng nội dung xác định nội dung, nội hàm logistics;

– Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Tổng cục Thống kê xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics trình Chính phủ.

Hệ thống chỉ tiêu logistics gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu theo quy định của Luật Thống kê.

Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đưa ra các đóng góp ý kiến và các góc nhìn khác nhau về những nội dung liên quan đến logistics.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan trước mắt phải đưa ra được khái niệm, nội dung và phạm vi để đo lường các chỉ tiêu logistics; tiến hành thành lập Tổ công tác và đề ra các kế hoạch cụ thể trình Lãnh đạo TCTK trong thời gian sớm nhất…

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy