Tổng cục Thống kê tổ chức Khóa học Hài hòa giữa quản trị và nhân sự: Vai trò của chính sách phát triển nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” do Chính phủ Italia tài trợ, sáng ngày 20/3/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan Thống kê Italia tổ chức Khóa học “Hài hòa giữa quản trị và nhân sự: Vai trò của chính sách phát triển nguồn nhân lực” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự trực tiếp tại trụ sở TCTK có các lãnh đạo, công chức, viên chức nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị thuộc TCTK, các chuyên gia của Cơ quan Thống kê Italia; lãnh đạo, công chức, viên chức nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục và tương đương của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội tham gia khóa học tại các điểm cầu trực tuyến.

Mục tiêu của khóa học là nhằm hài hòa giữa quản trị và nhân sự, chia sẻ thực tiễn về chính sách nguồn nhân lực của Cơ quan Thống kê Italia liên quan đến thiết lập, quản lý và giám sát chu trình hoạt động của tổ chức, đơn vị gắn với đời sống nghề nghiệp của các nhân viên; Thúc đẩy một tầm nhìn rộng hơn và thống nhất hơn về chính sách nhân sự, dựa trên kiến thức về các năng lực hiện có và còn thiếu, nhằm chuyển trọng tâm từ việc hoàn thành các quy trình sang nâng cao năng lực và phúc lợi cho nhân viên.

Giảng viên là 2 chuyên gia của Cơ quan Thống kê Italia:
ông Antonio Ottaiano và ông Pietro Scalisi

Khóa học sẽ kết hợp giữa chia sẻ và thảo luận trực tiếp về các chính sách được thử nghiệm tại Cơ quan Thống kê Italia với việc thực hành, trong đó học viên sẽ có cơ hội thử mô phỏng một số hoạt động liên quan đến nguồn nhân lực; quản lý, điều chỉnh chúng cho phù hợp với bối cảnh quốc gia.

Khóa học kéo dài trong 5 ngày từ 20-24/3/2023, được cấu trúc dọc theo các trục chính của hệ thống quản lý nhân sự, tập trung vào các chủ đề:

– Hệ thống năng lực nhận biết, xác định nhu cầu, giải quyết chính sách nhân sự;

– Giới thiệu các thiết kế để đo lường, thay đổi cách nhìn, kiểm chứng việc học của chuyên viên;

– Định hướng lắng nghe, khuyên bảo, ngăn ngừa;

– Tổ chức công việc: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư, giải phóng các nguồn lực, tăng cường lòng tin và sự tham gia.

– Gợi ý hoạt động lập kế hoạch và chia sẻ về một số chính sách nhân sự ngắn hạn và trung hạn có thể áp dụng tại Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học tại Tổng cục Thống kê