Tổng cục Thống kê tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng

Sáng ngày 10/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng”. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì triển khai Lớp bồi dưỡng. Tham dự trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, các lãnh đạo và công chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ của các đơn vị thuộc TCTK, lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Tổng cục, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT. Tham dự trực tuyến có các Lãnh đạo và chuyên viên Viện Khoa học Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II, các Cục Thống kê tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW và PGS.TS. Giảng viên cao cấp Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giảng dạy.

 Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, văn phòng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh của bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào. Tuy nhiên, tại một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, công tác văn phòng chưa được thực sự quan tâm đúng mức. Do đó, cần thiết phải tăng cường công tác văn phòng cho các đơn vị sự nghiệp, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những nội dung giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng sẽ giới thiệu và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về nghi thức nhà nước trong tổ chức hội họp, kỹ năng giao tiếp với truyền thông, công tác soạn thảo văn bản, văn thư – lưu trữ. Đây là những kỹ năng rất quan trọng giúp cho người làm công tác văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp lãnh đạo đơn vị trong thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình, nội quy của lớp tập huấn, lắng nghe giảng viên, tích cực nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung cơ bản. Đối với giảng viên, Tổng cục trưởng đề nghị thể hiện bài giảng sống động, thu hút, có điểm nhấn, đa dạng. Hướng dẫn thực hành cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để học viên tiếp thu và sử dụng, áp dụng vào thực tiễn. Trong quá trình nghe giảng, các học viên có thể trao đổi và thảo luận trực tiếp với giảng viên tại lớp tập huấn về những nội dung, vấn đề còn vướng mắc. Thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu tất cả các nhiệm vụ giảng viên giao. Sau khóa học, cần áp dụng những kiến thức đã học vào công việc được giao, đồng thời phổ biến, chia sẻ với những đồng nghiệp liên quan để phát huy tối đa kết quả thu được.

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Lưu Kiếm Thanh (nguyên Phó GĐ HVHCQG)
giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng

Trong 2 ngày 10-11/6/2021 các học viên sẽ được PGS.TS. Giảng viên cao cấp Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc HVHCQG giảng dạy về: Những vấn đề về Hội họp; Những vấn đề về nghi thức nhà nước; Công tác PR- Truyền thông; Những vấn đề về văn thư – lưu trữ.

Các đầu cầu tham dự Lớp bồi dưỡng