Tổng cục Thống Kê Việt Nam nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức bằng hình thức tuyển dụng trên máy tính

Từ ngày 04/03 đến ngày 05/03/2017 tại cụm thi Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, đã diễn ra buổi lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức viên chức năm 2016-2017 của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Tham dự buổi lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng  tuyển dụng công chức viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017, cùng thành viên Hội đồng thi tuyển công chức viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017, Ban Coi Thi, Ban Giám sát và 192 thí sinh. Về phía Viện Khoa học tổ chức nhà nước có ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng cùng Đoàn công tác của Viện.

Phát biểu khai mạc kỳ thi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017 Nguyễn Văn Liệu cho biết: Việc tuyển chọn đội ngũ công chức có chất lượng vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Thống kê là việc làm hết sức quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cho đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê. Ông Nguyễn Văn Liệu yêu cầu Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức, Ban Coi thi, Ban Giám sát và các bộ phận phục vụ kỳ thi phải thực hiện nhiệm vụ một cách minh bạch, công khai, khách quan, đảm bảo tính cạnh tranh và tuân thủ pháp luật nhằm tạo ra cơ hội bình đẳng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức. Đồng thời, ông Liệu cũng động viên các thi sinh tham dự kỳ thi hết sức bình tĩnh, tự tin và sáng suốt khi làm bài thi nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu phát biểu khai mạc kỳ thi

Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê, hướng tới một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”. Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ ứng dụng phần mềm thi tuyển công chức trên máy tính và sử dụng ngân hàng câu hỏi đối với các thí sinh tham gia thi hai môn trắc nghiệm: Tin học và tiếng Anh. Ngay sau khi kết thúc môn thi, thí sinh sẽ biết điểm bài thi của mình, tránh được tình trạng thi hộ, thi kèm cùng các hình thức gian lận khác, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo cơ hội công bằng  cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Điểm của bài thi được chấm theo thang điểm 100. Thí sinh đạt điểm của các môn thi từ 50 điểm trở lên thì được thi tiếp 02 môn thi viết kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, Phó Viện trưởng Viện Khoa học TCNN Lê Anh Tuấn cho biết: Việc xây dựng đội ngũ công chức là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là trong điều kiện đất nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân. Cũng như thực hiện tinh thần cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong công vụ, đặc biệt là đổi mới phương pháp tuyển dụng công chức. Thông qua thi tuyển với nguyên tắc khách quan, minh bạch, công bằng, tuân thủ pháp luật sẽ lựa chọn được những người đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để bổ sung cho nền công vụ, cho đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê, để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016-2017 của tỉnh Tổng cục Thống kê đã thu hút 192 thí sinh đăng ký tham dự vào các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục bằng hình thức thi tuyển trên máy tính.

Các thí sinh đang làm bài thi

Sau 1 ngày thi các môn thi trắc nghiệm, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Các thi sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê năm 2016-2017 đều hết sức phấn khởi, tin tưởng vào sự công khai, minh bạch, công bằng trong kỳ thi và đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức của Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017. Từ ngày 10/03/2017, các thí sinh đạt yêu cầu trong các môn thi trắc nghiệm tiếp tục thi viết môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành tại cụm thi tại Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An./.

Mạnh Hoàn

(Đoàn Dũng sưu tầm)

Nguồn http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1494/language/vi-VN/T-ng-c-c-Th-ng-Ke-Vi-t-Nam-nang-cao-ch-t-l-ng-tuy-n-d-ng-cong-ch-c-vien-ch-c-b-ng-hinh-th-c-tuy-n-d.aspx