Tổng cục Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về Tiêu chuẩn thống kê

Chiều ngày 16/12/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo về Tiêu chuẩn thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng TCTK cho biết, TCTK đã triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn thống kê. Trong đó nhấn mạnh sự hiểu biết về khái niệm tiêu chuẩn, thang đo và nhận dạng tiêu chuẩn để từ đó có thể đánh giá được quá trình, công việc đang thực hiện có đúng tiêu chuẩn hay không. Từ đó làm căn cứ để đánh giá được chất lượng thống kê. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu góp ý để hình thành khung khái niệm và khung đánh giá dựa trên các sản phẩm đầu ra để từ đó các đơn vị sẽ ứng dụng vào công việc của đơn vị mình để chọn các chỉ tiêu. Việc đánh giá sẽ được thực hiện từ cấp quốc gia đến cấp địa phương dựa trên việc xây dựng các phần mềm đánh giá.

TS. Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe trình bày về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn thống kê, trong đó nhấn mạnh các nội dung về: Sự cần thiết; Tiêu chuẩn thống kê là gì, các bộ phận cấu thành; Khung tiêu chuẩn thống kê; Kế hoạch.  Có 3 lợi thế chính của việc xây dựng và sử dụng phổ biến những tiêu chuẩn thống kê đã được phê chuẩn, đó là: Bảo đảm chất lượng sản phẩm thống kê; Tạo ra bức tranh thống kê toàn cảnh có ý nghĩa về xã hội và kinh tế; Giảm thiểu chi phí và tăng cường sự minh bạch. Với sự cần thiết như vậy, việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước là việc làm cần thiết và có tính cấp bách.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi xoay quanh chủ đề của Hội thảo. Từ đó đưa ra khái niệm: Tiêu chuẩn thống kê là quy định do cơ quan thống kê trung ương ban hành về khái niệm, định nghĩa, phương pháp luận, quy trình cho dữ liệu và chỉ tiêu thống kê nhằm bảo đảm tính minh bạch, sự thống nhất và chất lượng thông tin thống kê.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện khái niệm về mặt lý luận của tiêu chuẩn thống kê, khung đánh giá chung, đề xuất các bước triển khai cụ thể theo từng lĩnh vực, cụ thể hóa kế hoạch vào trong chương trình để ban hành văn bản sau đó có lộ trình triển khai thực hiện để đánh giá được chất lượng thống kê./.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy