Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tham dự Phiên họp thứ 19 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương

Trong 2 ngày 13-14/12/2023 tại Malaysia đã diễn ra Phiên họp thứ 19 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguyễn Thị Hương tham dự Phiên họp.

Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương (SIAP) gồm đại diện Chính phủ Nhật Bản và 8 thành viên khác được ESCAP bầu từ các quốc gia thành viên và thành viên liên kết, trong đó có Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguyễn Thị Hương, có trách nhiệm đánh giá tình hình quản trị, tài chính và thực hiện chương trình công tác hàng năm và dài hạn của SIAP.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung nghe, trao đổi và thảo luận các nội dung: (i) Các vấn đề phát sinh tại Phiên họp thứ 18 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương, tập trung báo cáo những hành động đã được SIAP thực hiện để giải quyết những vấn đề phát sinh tại Phiên họp thứ 18 trước đó, trong đó chủ yếu là các vấn đề liên quan đến việc triển khai các hoạt động đào tạo. (ii) Báo cáo của Viện trưởng Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương về hoạt động và tình hình tài chính của Viện. (iii) Chương trình công tác và kế hoạch tài chính năm 2024. (iv) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2024, từ đó đưa ra những khuyến nghị xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2025-2029. (v) Thời gian và địa điểm phiên họp lần thứ 20 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương, dự kiến được tổ chức từ ngày 10-12/12/2024 tại thủ đô Băng-cốc (Thái Lan) và nhiều vấn đề khác.
Các đại biểu tham dự Phiên họp 19 SIAP cùng chụp ảnh lưu niệm
Sau hoàn tất các chủ đề trên, nội dung Phiên họp lần thứ 19 được các đại biểu thông qua, trình lên Ủy ban Kinh tế – Xã hội châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) để xem xét quyết định tổ chức Phiên họp lần thứ 20 tại Thái Lan.Tại Khóa họp lần thứ 78 của ESCAP diễn ra ở Băng-cốc, Thái Lan vào tháng 5/2022, Tổng cục Thống kê Việt Nam được các nước thành viên ESCAP tín nhiệm bầu vào Hội đồng điều hành của Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 1 năm qua, với tư cách thành viên Hội đồng điều hành SIAP, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguyễn Thị Hương đã có những đóng góp tích cực, cùng đại diện Chính phủ Nhật Bản và 7 thành viên khác đánh giá tình hình quản trị, tài chính, thực hiện chương trình công tác hàng năm và dài hạn của SIAP./.