Tổng điều tra Giai đoạn 2 phức tạp hơn rất nhiều do diện điều tra rộng

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) baodautu) Khác với Giai đoạn 1, Tổng điều tra Giai đoạn 2 phức tạp hơn rất nhiều do diện điều tra rộng, lực lượng điều tra viên rất đông, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/ngay-172021-dieu-tra-5-trieu-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ca-the-d146095.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn 2 thực hiện trên phạm vi toàn bộ xã/phường/thị trấn trên khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và trên 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với khoảng 30.000 điều tra viên trực tiếp đi điều tra.

Do thực hiện trên phạm vi rộng khắp cả nước nên bên cạnh thách thức trong việc thu thập thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên công tác thu thập thông tin Giai đoạn 2 gặp nhiều thách thức, khó khăn hơn rất nhiều Giai đoạn 1. Vì vậy đòi hỏi Ban chỉ đạo Tổng điều tra từ Trung ương đến địa phương phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo không chỉ phải bảo đảm tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin, mà còn phải bao đảm phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.