Tổng hợp một số sự kiện về Dữ liệu lớn (Big Data) sắp diễn ra

1. Khóa học Dữ liệu lớn: Các công cụ và phương pháp thống kê

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp thống kê trong khai thác dữ liệu lớn, một khóa học với tên gọi “Dữ liệu lớn: Các công cụ và phương pháp thống kê” được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ, Đại học Strathclyde, thành phố Glasgow nước Anh vào ngày 04 tháng 09 năm 2017.

Chủ đề của khóa học bao gồm: Tổng quan Dữ liệu lớn; nền tảng Hadoop; mô hình lập trình Map Reduce; ngôn ngữ lập trình Python; các chương trình chức năng và nền tảng Spark; sử dụng thống kê trong Spark; phát hiện bất thường trong dữ liệu mạng.

Mục đích khóa học nhằm hướng dẫn cho các học viên cách thức sử dụng các công cụ thống kê, đặc biệt là ứng dụng kỹ thuật phân tích thống kê nâng cao trong việc khai thác Dữ liệu lớn.

Mục tiêu khóa học: Cung cấp những hiểu biết về các nền tảng Dữ liệu lớn Hadoop và Spark; chia sẻ kinh nghiệm thực tế sử dụng các nền tảng Hadoop và Spark trong việc phân tích dữ liệu; tăng cường áp dụng các phương pháp thống kê để khai thác Dữ liệu lớn trong các nền tảng xử lý Hadoop và Spark.

2. Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phân tích Dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu

Hội nghị quốc tế “Phân tích Dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu” lần thứ tư của Ủy ban Châu Âu, tổ chức ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2017 tại Paris, Pháp. Tham dự Hội nghị có các kỹ sư công nghệ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia khoa học dữ liệu, các nghiên cứu sinh đến từ các nước trên thế giới.

Mục tiêu Hội nghị nhằm chia sẻ những hiểu biết về công nghệ trong việc khai phá dữ liệu, Hội nghị có chủ đề “Công nghệ tương lai với khám phá tri thức dữ liệu”, bao gồm các nội dung: Ứng dụng khai khai phá dữ liệu trong khoa học, kỹ thuật, y học; các phương pháp và thuật toán khai phá dữ liệu; trí tuệ nhân tạo; lưu trữ dữ liệu; các công cụ và phần mềm khai phá dữ liệu; những ứng dụng Dữ liệu lớn; quy trình và nhiệm vụ khai phá dữ liệu lớn; thuật toán Dữ liệu lớn; bảo mật dữ liệu; công nghệ Dữ liệu lớn; phân tích khai phá dữ liệu; điện toán đám mây; phân tích mạng xã hội; phương pháp Kernel; phân cụm dữ liệu.

Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phân tích Dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu tại Paris, Pháp (07-08/09/2017)

3. Hội thảo Dữ liệu lớn tại Châu Âu: Những thách thức của Dữ liệu lớn đối với xã hội trong việc thay đổi thế giới

Ngày nay, Dữ liệu lớn đóng một vai trò quan trọng trong nền khoa học hiện đại. Ứng dụng Dữ liệu lớn trong việc giải quyết những thách thức mang tính xã hội đã được Liên minh Châu Âu xác định rõ Khung chương trình về Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Horizon 2020. Ngày 11 tháng 9, tại Amsterdam, Hà Lan do BDE (Dữ liệu lớn Europe) tổ chức Hội thảo “Dữ liệu lớn tại Châu Âu: Những thách thức của Dữ liệu lớn đối với xã hội trong việc thay đổi thế giới”, nhằm chỉ ra những khó khăn, thách thức quá trình sử dụng Dữ liệu lớn trong việc giải quyết các vấn đề mang tính chất xã hội.

Hội thảo tập trung vào Khoa học mở và việc quản lý Dữ liệu lớn bao gồm tiềm năng, thách thức, sự phức tạp trong việc sử dụng Dữ liệu lớn. Ngoài ra, dự án nền tảng tích hợp dữ liệu lớn của dự án Dữ liệu lớn châu Âu và một số dự án thử nghiệm khác được trình bày. Hội thảo dành thời gian cho đại biểu tham dự hội nghị đặt câu hỏi và thảo luận cùng các diễn giả.

4.  Hội thảo Tuần lễ Dữ liệu lớn

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hội thảo với tên gọi “Tuần lễ Dữ liệu lớn” diễn ra tại London, Anh. Tham dự Hội thảo là các chuyên gia trong lĩnh vực dữ liệu, các nhà khoa học tài năng, các nhà quản lý có tầm nhìn, nhằm mang lại những đóng góp cho cộng đồng Dữ liệu lớn. Hội thảo là cơ hội để các đại biểu tham dự có thể tiếp cận những khám phá mới nhất và những kinh nghiệm thực tiễn quý giá trong khai phá dữ liệu.

Hội thảo Tuần lễ Dữ liệu lớn năm 2017 tập trung vào các phương pháp tiếp cận rộng hơn, theo chiều ngang, nhằm tìm kiếm những thách thức trong khoa học dữ liệu bao gồm việc phân tích và hiển thị dữ liệu, xây dựng cấu trúc dữ liệu. Đặc biệt quan tâm tới các tình huống cụ thể, những thách thức và các vấn đề thực tế trong  kinh doanh đã được giải quyết thông qua việc khai phá dữ liệu. Nội dung các bài diễn thuyết xoay quanh các chủ đề sau:

– Khoa học dữ liệu, những thách thức trong việc phân tích và hiển thị dữ liệu: Mô hình dự đoán; khai phá dữ liệu; áp dụng khoa học dữ liệu; thách thức trong việc trích xuất dữ liệu; phân tích trang web; trường hợp nghiên cứu về phân tích dữ liệu; hiển thị dữ liệu phi cấu trúc.

– Cấu trúc dữ liệu (Spark, Hadoop, Security, Cloud): Nền tảng Hadoop; giá trị mang lại từ dữ liệu phi cấu trúc; cấu trúc doanh nghiệp; an ninh mạng.

– Một số dự án: Phân tích với dữ liệu lớn; kỹ thuật dữ liệu; các phương pháp tính toán khoa học tiên tiến; sử dụng dữ liệu và phân tích Dữ liệu lớn để đổi mới cơ sở hạ tầng; vận chuyển và vận tải thông minh; Dữ liệu lớn với kiểm soát môi trường; bảo mật dữ liệu trong một thế giới kết nối; dữ liệu đằng sau thành phố thông minh; các mô hình kinh doanh…

Hội thảo Tuần lễ Dữ liệu lớn tại Luân Đôn, Anh (13/10/2017)

Minh Ánh (Tổng hợp)

Nguồn:

  1. https://www.statslife.org.uk/events/eventdetail/892/12/big-data-tools-and-statistical-methods
  2. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A9C82C9E-C780-70C3-1F83807D5E8D446A
  3. https://www.big-data-europe.eu/event/big-data-europe-workshop-the-challenges-of-big-data-for-societies-in-a-changing-world-2/
  4. http://london.bigdataweek.com/