Trao quyền cho sự thay đổi: Khai thác dữ liệu do công dân tạo ra vì công bằng xã hội

Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) và Phòng Phát triển các vấn đề Xã hội, Vụ Kinh tế và Các vấn đề Xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Trao quyền cho sự thay đổi: Khai thác dữ liệu do công dân tạo ra vì công bằng xã hội” vào thứ Tư, ngày 07/02/2024. Hội nghị nhằm mục đích khám phá tác động của sự tham gia của người dân trong chuỗi giá trị dữ liệu, nhằm nêu bật các vấn đề xã hội, định hình chính sách và thúc đẩy thay đổi, đặc biệt là ở các cộng đồng bị thiệt thòi và ít được đại diện. Sự kiện này cũng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về Khung Copenhagen về dữ liệu Công dân, một nỗ lực lớn do Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc khởi xướng cùng các đối tác trong khuôn khổ hợp tác về Dữ liệu công dân, nhằm khai thác sức mạnh của dữ liệu do công dân tạo ra nhằm thúc đẩy công bằng xã hội và giảm thiểu sự bất bình đẳng. Sự kiện này cũng sẽ kêu gọi các đối tác cùng nỗ lực triển khai Khung này. Cụ thể hơn, sự kiện sẽ:

– Thúc đẩy trao đổi và thu thập phản hồi về Khung Copenhagen về Dữ liệu Công dân và lộ trình thực hiện khung này

– Chia sẻ kinh nghiệm về tầm quan trọng của dữ liệu công dân đối với chính sách và tác động

– Mở rộng phạm vi tiếp cận của Khung, tìm kiếm sự quan tâm và tham gia từ các bên liên quan khác nhau mong muốn tận dụng sức mạnh của dữ liệu do công dân tạo ra để thay đổi xã hội bền vững và có ý nghĩa.

Chi tiết đăng ký tham dự hội nghị tại: https://events.teams.microsoft.com/event/682d529b-6640-4060-b03a-6bba59d1d221@0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://teamup.com/event/show/id/aqjJguWShkVSCF74zQxEd2BjvkrUDn