Trợ giúp người trả lời trong quá trình thu thập dữ liệu: Kinh nghiệm của Cơ quan Thống kê Ba Lan

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai7.So3.2020 544 KB 1325