Trong những năm qua, khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo phải áp dụng công nghệ cao áp dụng công nghệ cao thế nào?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Khi mở rộng hội nhập, muốn thành công, bắt buộc doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo phải áp dụng công nghệ cao. Thưa ông, trong những năm qua, khu vực doanh nghiệp này áp dụng công nghệ cao thế nào?

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê)

Trong những năm qua, ngành công nghiệp có sự chuyển đổi cơ cấu theo hướng tích cực, chuyển từ chủ yếu dựa vào khai khoáng (dầu thô, khí đốt thiên nhiên và than đá) sang phát triển ngành chế biến, chế tạo. Trong khi ngành khai khoáng liên tục giảm trong những năm qua, thì ở chiều ngược lại, kể từ năm 2015, ngành chế biến, chế tạo luôn có mức tăng trưởng trên 2 con số.

Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, ngành chế biến, chế tạo, nhất là lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; lọc, hóa dầu; sản xuất kim loại, thuốc, hóa dược và dược liệu… có chuyển biến khá tích cực theo hướng mạnh dạn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh.Với sự chuyển biến như trên, doanh nghiệp chế biến, chế tạo áp dụng công nghệ cao đã sẵn sàng tham gia các FTA.

Nguồn: https://baomoi.com/lam-phat-trong-tam-kiem-soat/c/30301729.epi