Trong quá trình đánh giá lại quy mô GDP Tổng cục Thống kê có gặp khó khăn, thách thức gì

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Thưa ông, trong quá trình đánh giá lại quy mô GDP Tổng cục Thống kê có gặp khó khăn, thách thức gì không?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Tôi cho rằng, cần nhìn nhận thẳng thắn, bên cạnh sự ủng hộ, hợp tác của nhiều đơn vị, doanh nghiệp thì chúng tôi cũng gặp và phải khắc phục một số khó khăn do không ít cơ quan, nhất là doanh nghiệp đã không hợp tác, thậm chí gây khó cho cán bộ, điều tra viên.

Hậu quả là mất thêm thời gian và chúng tôi phải dùng các biện pháp khác. Nhưng các tồn tại đó vẫn có thể gây sai lệch, ảnh hưởng đến quá trình thu thập thông tin đầu vào cũng như xử lý dữ liệu của ngành. Đây là thực tế cần nhận diện nhưng ngành thống kê không thể tự giải quyết hoàn toàn. Nhân đây, tôi đề nghị các đơn vị cần tự giác thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin, ủng hộ ngành thống kê làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền để cộng đồng hiểu đúng, đầy đủ ý nghĩa các con số và ứng xử đúng đắn khi sử dụng số liệu thống kê… Kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sắp tới.