Trong tương lai ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Nhưng thưa ông, vấn đề là chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lại giảm, trong khi tỷ lệ hàng tồn kho lại tăng, nên trong tương lai có thể ngành này sẽ gặp rất nhiều khó khăn?

(Nguồn: https://baodautu.vn/ton-kho-cong-nghiep-che-bien-che-tao-co-dang-lo-ngai-d114597.html)

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, TCTK)

Tính chung cả năm 2019, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%, trong khi năm 2018, chỉ số này là 12,4%. Tỷ lệ tồn kho của ngành này bình quân năm 2019 là 68,8%, tăng so với tỷ lệ tồn kho 64,4% của năm 2018. Đáng lưu ý là một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trọng yếu lại có chỉ số hàng tồn kho giảm như sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan…

Đánh giá chung, năm 2019, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so với năm 2018; tồn kho tăng, nhưng chỉ là tạm thời và sẽ sớm được giải tỏa.