Trung Quốc có chênh lệch số liệu XNK với các nước không?

Câu hỏi: Trung Quốc có chênh lệch số liệu XNK với các nước không? (Nguồn: Báo cáo QH chêch lệch XNK hàng hóa TQ)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Số liệu XNK của Trung Quốc chênh khá nhiều với hầu hết các nước và xu hướng chênh lệch có khác nhau. Ngoài chênh lệch với Việt Nam, số liệu thể hiện mức chênh giữa Trung Quốc với 5 đối tác thành viên ASEAN ngày càng lớn. Điều đáng lưu ý là các nước này không có chung đường biên giới với Trung Quốc và xu hướng chênh giống với Việt Nam. Ví dụ: Năm 2013, xuất khẩu của Trung Quốc sang các đối tác cao hơn nhập khẩu từ Trung Quốc: Malaixia 12 tỷ USD tương đương 27%, Inđônêxia 7,1 tỷ USD tương đương 19%, Philipin 11,3 tỷ tương đương 57%. Nhập khẩu của Trung Quốc cao hơn xuất khẩu của Thái Lan 11,3 tỷ USD tương đương 30%, Malaixia 29,4 tỷ USD (49%), Inđônêxia 8,8 tỷ USD (28%), Philipin 11,6 tỷ USD (63%).

Với Hồng Kông và các nước phát triển, chênh lệch thể hiện 2 xu hướng trái ngược:

– Với Hồng Kông, xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn nhập khẩu của Hồng Kông (nhập khẩu của Hồng Kông tính theo nước gửi hàng) trong khi nhập khẩu của Trung Quốc lại thấp hơn rất nhiều so với xuất khẩu của Hồng Kông vì chỉ một số ít hàng hóa xuất xứ Hồng Kông;

– Với các đối tác thương mại khác, xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với nhập khẩu của đối tác: Năm 2013 với Nhật Bản là 30%, Mỹ 25%, Pháp 101%, Ôxtrâylia trên 20%, Đức 25%… chứng tỏ hàng hóa Trung Quốc trước khi đi vào các nước này đã đến nước thứ 3 nhưng các đối tác thống kê là hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Số liệu nhập khẩu của Trung Quốc cao hơn xuất khẩu của đối tác: Nhật Bản 33%, Mỹ 21%, Pháp 15%, Ôxtraylia 12% chứng tỏ Trung Quốc mua hàng có xuất xứ từ các đối tác này qua nước thứ 3.

Chênh lệch số liệu với hầu hết các nước ở mức độ khá nhiều cũng được thống kê Trung Quốc đề cập trong các báo cáo tại một số hội nghị quốc tế về thống kê XNK hàng hóa với một số nguyên nhân chủ yếu được họ giải thích[1] là do áp dụng quy tắc xuất xứ khác nhau, do hàng tái xuất và sự lẫn lộn trong thống kê XNK hàng hóa và dịch vụ…


[1] http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/China-Practice-on-IMTS-Country-Note