Trung tâm đào tạo phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông khu vực Châu Á -Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo đào tạo xây dựng năng lực ở Trung Á

Trung tâm Đào tạo phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông Liên hiệp quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương (APCICT),phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và mạng giáo dục Trung Á(CAREN), và Trung tâm Công nghệ thông tin quốc gia Kyrgyzstan (NITC) tổ chức khóa đào tạo tiểu vùng cho các giảng viên tại Kyrgyzstan từ ngày 7-9/9/2011. Các giảng viên, giáo sư và giáo viên đến từ Armenia, Azerbaijan, và các quốc gia thành viên của CAREN là Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Kazakhstan sẽ tham dự khóa đào tạo, cung cấp các mô-đun đào tạo mới nhất của Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về CNTT và truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, chương trình về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Hội thảo nhằm mục đích nâng cao năng lực tiểu vùng về sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để hạn chế nguy cơ thảm họa và giải quyết  thách thức của biến đổi khí hậu. Sau hội thảo đào tạo này, APCICT, phối hợp với Quỹ hỗ trợ của Viện xã hội mở (OSI-AF), Hiệp hội nghiên cứu và mạng giáo dục Tajik (TARENA), và Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ cung cấp ba môđun đào tạo từ ngày13-17/9/2011 tại Tajikistan. Các mô đun đào tạo này bao gồm: các ứng dụng chính phủ điện tử; quản lý dự án công nghệ thông tin về lý thuyết và thực hành; và những lựa chọn đầu tư công nghệ thông tin cho phát triển.
NTH
Nguồn: http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.asp