Trước diễn biến dịch Covid-19 khó lường, Tổng cục Thống kê đã xây dựng những kịch tăng trưởng kinh tế nào từ nay đến cuối năm

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Trước diễn biến dịch Covid-19 khó lường, Tổng cục Thống kê đã xây dựng những kịch tăng trưởng kinh tế nào từ nay đến cuối năm? (Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-quy-i-tang-382-cac-quy-tiep-theo-kich-ban-the-nao-d118939.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Nếu dịch Covid-19 được khống chế kịp thời trong quý II/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 5,32%. Trong trường hợp dịch kéo dài sang quý III, thì GDP năm nay ước tăng 5,05%. Kịch bản xấu nhất là dịch Covid-19 kéo dài sang quý IV, thì chúng tôi chưa tính đến.