Tuyên truyền công tác Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn tại Viện Khoa học Thống kê

Ngày 30/07/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy và Chữa cháy TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và kĩ năng xử lý tình huống, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra. Đây là một trong những hoạt động thực hiện theo quy định của Luật PCCC, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 79/2015-CP của Chính phủ và Thông tư số 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an.

Các viên chức và người lao động của Viện KHTK đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản trong công tác PCCC, trong đó những nội dung được chú trọng tuyên truyền phổ biến như: tầm quan trọng của công tác PCCC, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC; các nguyên nhân dẫn đến sự cháy; những kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, nổ và biện pháp chữa cháy. Ngoài những kiến thức cơ bản về PCCC, cán bộ Viện KHTK còn được thực hành các kỹ thuật PCCC: sử dụng bình chữa cháy CO2, bình bột để dập tắt đám cháy.

Thông qua buổi tuyên truyền sẽ giúp cho viên chức và người lao động nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC; đồng thời, bổ sung kinh nghiệm trong xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Đỗ Ngát