Tuyền truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Một trong những điểm nổi bật trong điều tra doanh nghiệp năm 2020 là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập thông tin. Đây là năm đầu tiên sử dụng phiếu hỏi điện tử (web-form) để thu thập thông tin trong điều tra doanh nghiệp. Để tìm hiểu về Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và những điểm mới trong thu thập thông tin, xin quý vị hãy theo dõi các sản phẩm tuyên truyền theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1: Danh sách đăng phát các sản phảm tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020

STT

Sản phẩm truyền thông

Đơn vị

đăng phát

Thời gian đăng phát

A

TRUYỀN HÌNH

1

Trailer cổ động VTV1 Trước chương trình “Việt Nam hôm nay” trong khoảng từ 17h20-17h30 từ 27/3 – 5/4

2

Trailer cổ động VTV3 Trước chương trình “Thời sự 19h”  từ 27/3 – 5/4

3

Tin chữ (chạy cuối màn hình trong bản tin thời sự 19h) VTV1 Từ 27/3 – 5/4

4

Phóng sự (1) về Điều tra doanh nghiệp 2020 VTV1 Chương trình Thời sự, dự kiến phát từ 30/3 – 1/4

5

Phóng sự (2) về Điều tra doanh nghiệp 2020 VTV1 Dự kiến phát từ 7 – 10/4

6

Phóng sự về Điều tra doanh nghiệp 2020 Đài Truyền hình Thông tấn xã VN Chương trình Thời sự 18h, dự kiến phát 31/3

B

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

1

Phóng sự về Điều tra doanh nghiệp 2020

VOV1

Chương trình thời sự 6h30 sáng và 12h05 ngày 31/3

C

BÁO VIẾT, BÁO MẠNG 3 đầu báo(*) Đăng phát rải rác từ 31/3 – 1/4

(*) 3 đầu báo: Dân trí, Vietnamnet, bản tin kinh tế Thống tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, có chuyên mục về điều tra doanh nghiệp trên tờ Tạp chí in Con số và Sự kiện; có cửa sổ chuyên mục “ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020” trên trang web điện tử Tạp chí Con số và Sự kiện.