Tỷ lệ thanh niên sống cùng bố mẹ

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 16-29 sống cùng bố mẹ năm 2017 là 68,2% ở EU-28. Đối với nam thanh niên, tỷ lệ này là 73,3%, trong khi đối với nữ thanh niên là 62,9%, khoảng cách là 10,4 %.

Ở mọi quốc gia thành viên EU, tỷ lệ nữ thanh niên sống cùng nhà với bố mẹ thấp hơn so với nam thanh niên. Khoảng cách giới tính lớn nhất được quan sát thấy ở Bulgaria (19,3%) và Romania (17,2%), trong khi mức thấp nhất được ghi nhận ở Tây Ban Nha (5,7%), Thụy Điển (4,7%) và Malta (4,6%).

Những nước có tỷ lệ nam thanh niên sống với bố mẹ cao nhất được ghi nhận ở Croatia (93,1%), Slovakia (89,2%), Ý (88,3%) và Malta (87,0%), trong khi đối với nữ thanh niên, những nước có tỷ lệ cao nhất được ghi nhận ở Malta (82,4 %) và Croatia (82,3%). Tỷ lệ thấp nhất cho cả hai giới được ghi nhận ở Phần Lan (40,8% đối với nam thanh niên và 30,1% đối với nữ thanh niên) và Đan Mạch (39,5% đối với nam thanh niên và 31,9% đối với nữ thanh niên).

Để biết thêm thông tin, xem bài viết trong Giải thích thống kê.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181214-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome