UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Trong 02 ngày (12 -13/11/2012), tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị phổ biến nghiệp vụ thống kê dành cho lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo ban, ngành của huyện/quận trực thuộc tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Lê Thanh Dũng Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến tham mưu của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Bạc Liêu, UBND tỉnh đã giao Văn phòng Hội nghị nói trên không chỉ có ý nghĩa thuần túy về nghiệp vụ thống kê, mà còn có ý nghĩa quảng bá, cải thiện hình ảnh của Cục Thống kê Bạc Liêu nói riêng, Tổng cục Thống kê nói chung. Minh chứng cho nhận định này, đồng chí Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra ý tưởng “Tổ chức những Hội nghị tương tự như Hội nghị này theo khu vực, trước tiên là khu vực Tây Nam Bộ”. UBND phối hợp với Cục Thống kê Bạc Liêu tổ chức Hội nghị nói trên với gần 200 đại biểu là lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban, ngành của các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bạc Liêu. Tổng cục Thống kê đã cử Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê và Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin hỗ trợ Cục Thống kê Bạc Liêu trình bày một số nghiệp vụ thống kê chủ yếu như: Phương pháp luận thống kê; phương pháp tính một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện xã.

Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, TCTK đánh giá cao Cục Thống kê Bạc Liêu đã phối hợp tốt với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị này và ghi nhận Ý tưởng rất có giá trị của đồng chí Phó chủ tịch thường trực tỉnh Bạc Liêu; đồng thời giao Viện KHTK chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Ý tưởng nói trên trình Tổng cục trưởng xem xét quyết định thực hiện.

Một số hình ảnh Hội nghị 

NVĐ