UNECE giúp Armenia cải thiện số liệu thống kê di cư bằng cách sử dụng dữ liệu hành chính

Một tài liệu của UNECE được công bố ngày 14 tháng 2 năm 2023. Số liệu thống kê về dân số và di cư ở Armenia: tình hình hiện tại, kế hoạch trong tương lai và cách Armenia đang cải thiện số liệu thống kê về dân số và di cư bằng cách kết hợp dữ liệu hành chính với các cuộc điều tra mẫu. Nghiên cứu xem xét những đổi mới được phát triển cho cuộc điều tra dân số tháng 10 năm 2022 của Armenia và thảo luận về cách chúng có thể được mở rộng để cải thiện việc thường xuyên sản xuất số liệu thống kê di cư quốc tế hàng năm sau cuộc điều tra dân số.

Số liệu thống kê về quy mô và di chuyển của dân số rất quan trọng đối với việc hoạch định chính sách ở bất kỳ quốc gia nào. Theo yêu cầu của Ủy ban Thống kê Cộng hòa Armenia (Armstat), UNECE đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khám phá các cách tăng cường và hiện đại hóa việc sản xuất các loại số liệu thống kê này, với mục đích làm cho chúng thường xuyên hơn, kịp thời hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn để sản xuất.

Tài liệu trình bày chi tiết những kết quả của một nghiên cứu chuyên sâu về cách thức mà số liệu thống kê về dân số và di cư hiện đang được sản xuất ở Armenia, và tiềm năng được cung cấp bởi các nguồn và phương pháp mới để thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng này.

Một cách tiếp cận thông thường để sản xuất số liệu thống kê dân số hàng năm là bắt đầu với dữ liệu đầy đủ về dân số của một quốc gia được thu thập từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, tổng số người sống trong một quốc gia được tiến hành mười năm một lần. Cuộc Tổng điều tra cuối cùng như vậy ở Armenia, trước năm 2022, là vào năm 2011. Sau đó, dữ liệu về số ca sinh được thêm vào dữ liệu này, dữ liệu về số ca tử vong được trừ đi và các điều chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu về những thay đổi nơi cư trú – dù trong biên giới quốc gia hay quốc tế. Điều này cho phép cơ quan thống kê đưa ra bức tranh cập nhật về dân số hiện tại vào các khoảng thời gian hàng năm giữa các cuộc Tổng điều tra dân số.

Cách tiếp cận như vậy có những hạn chế. Ví dụ, việc đăng ký cư trú là không đầy đủ ở nhiều quốc gia, trong đó có Armenia – đặc biệt là khi nói đến di cư quốc tế. Dữ liệu từ các cuộc điều tra mẫu cung cấp

một nguồn thông tin khác về di cư. Ở Armenia, Khảo sát điều kiện sống tổng hợp hộ gia đình (ILCS) được sử dụng để ước tính di cư thuần, nhưng tính đại diện của dữ liệu về tuổi, giới tính và phân bổ dân số theo không gian còn hạn chế.

Cũng như các vấn đề về tính đầy đủ và tính đại diện, nguồn dữ liệu đôi khi có các vấn đề liên quan đến các khái niệm và định nghĩa được sử dụng. Dữ liệu hành chính về các cửa khẩu biên giới từ Hệ thống thông tin quản lý biên giới của Armenia mang lại tiềm năng to lớn, nhưng tiêu chí thời gian được sử dụng để xác định người di cư không giống với tiêu chí được khuyến nghị trong hướng dẫn thống kê di cư của Liên Hợp Quốc đã được quốc tế công nhận.

Nhận thấy rằng có thể cải thiện hệ thống thống kê dân số và di cư của mình, Armstat đã bắt tay vào một dự án liên kết dữ liệu hành chính từ nhiều nguồn với dữ liệu từ cuộc điều tra dân số tháng 10 năm 2022, lần đầu tiên được tạo ra thông qua sự kết hợp dữ liệu từ sổ đăng ký dân số và điều tra mẫu. Dữ liệu từ sổ đăng ký được liên kết với các hồ sơ cá nhân về các lần ra vào biên giới, giúp phân biệt giữa những người sống trong nước và những người đã chuyển ra nước ngoài, dẫn đến một bức tranh chính xác hơn về dân số hiện tại so với trước đây.

Được hỗ trợ bởi nghiên cứu của UNECE, kế hoạch ở Armenia là phát triển một hệ thống thống kê dân số và di cư lâu dài trong tương lai, sử dụng một số phương pháp được sử dụng cho cuộc điều tra dân số năm 2022 và đặc biệt chú ý đến các vấn đề được xác định trong báo cáo của UNECE và các biện pháp được đề xuất để giải quyết chúng. Báo cáo cũng đề xuất một số so sánh có thể có giữa sổ đăng ký dân số và các bộ dữ liệu hiện có khác, đồng thời đưa ra các đề xuất để cải thiện việc sản xuất số liệu thống kê di cư thường xuyên.

Tài liệu làm việc và nghiên cứu làm cơ sở cho nó là một ví dụ về sự hỗ trợ mà UNECE cung cấp cho các Quốc gia thành viên để cải thiện việc sản xuất số liệu thống kê về dân số và di cư, bằng cách phát triển phương pháp luận, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu.

ĐN (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/Statistics/news/375866