UNECE kết nối các tổ chức thống kê với nhau để tăng cường truyền thông và đáp ứng những thách thức đang nổi lên

Làm thế nào để kết nối hiệu quả với các nhà hoạch định chính sách và công chúng là một chủ đề ngày càng nóng trong cộng đồng thống kê. Các tổ chức thống kê đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà cung cấp dữ liệu thay thế và cách thức truyền thống đang bị thách thức bởi sự trỗi dậy của nền tảng truyền thông mới, bao gồm các nguồn thông tin trực tuyến và truyền thông xã hội. Việc tiếp cận mang tính chiến lược đối với truyền thông là rất quan trọng trong việc duy trì và tăng cường tính tương quan của số liệu thống kê nhà nước trong xã hội ngày nay.

Nhóm Cấp cao của UNECE về Hiện đại hóa Thống kê nhà nước xác định truyền thông thống kê được ưu tiên hàng đầu cho năm 2018 và đang tài trợ dự án để xây dựng một Chiến lược truyền thông cho các tổ chức thống kê. Công việc được gấp rút tổ chức tại Geneva. Nhóm Sprint bao gồm các chuyên gia đến từ Úc, Canada, Ireland, Ý, Mexico, Hà Lan, Ba Lan và Anh Quốc đã dành năm ngày làm việc để xác định, mô tả và phát triển các chủ đề chính mà dự án sẽ thực hiện.

Xây dựng chiến lược để truyền thông

Một trong những nhiệm vụ chính của chiến lược truyền thông là hỗ trợ sứ mệnh cho tổ chức thống kê, chứng minh giá trị thống kê nhà nước và mô tả ưu thế của tổ chức thống kê.

Dự án sẽ phát triển tài liệu hướng dẫn xây dựng chương trình truyền thông chuyên nghiệp, bao gồm các kỹ năng cần thiết và các bước đánh giá sự trưởng thành của chức năng truyền thông trong tổ chức thống kê. Dự án sẽ nêu chi tiết các yếu tố chính và các bước mà tổ chức thống kê có thể làm để phát triển một chiến lược truyền thông toàn diện. Nó cũng sẽ cung cấp những gợi ý để thực hiện kế hoạch.

Chuẩn bị cho khủng hoảng

Tất cả các tổ chức đều phải đối mặt với những thách thức và các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn. Tác động đối với các tổ chức phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị tốt như thế nào để đối phó với các tình huống khó khăn. Việc xây dựng quy trình quản lý sẽ đảm bảo rằng các tổ chức thống kê đã sẵn sàng đáp ứng một cách kịp thời và phù hợp với các vấn đề đang nổi lên và bất ngờ. Dự án sẽ phác thảo ba giai đoạn từ xác định vấn đề, quản lý vấn đề, và cuối cùng đánh giá hiệu quả của phản ứng – sẽ giúp các tổ chức thống kê quản lý các vấn đề một cách có kiểm soát và có chiến lược.

Hiểu thương hiệu

Điều quan trọng là phải hiểu rằng một thương hiệu không chỉ là một biểu tượng hay một khẩu hiệu mà là cách tổ chức đang sống theo giá trị của nó và cách thức nó được nhìn nhận bởi công chúng. Một thương hiệu có hiệu quả xây dựng lòng tin, mang lại cho tổ chức sự tín nhiệm và phân biệt nó với những tổ chức khác. Dự án sẽ xác định thương hiệu là gì và tại sao thương hiệu lại quan trọng đối với các tổ chức thống kê. Nó cũng sẽ mô tả quá trình định vị, phát triển, rà soát, và xác nhận hoặc xác định lại thương hiệu.

Nhóm dự án sẽ tiếp tục phát triển các chủ đề này và thu thập các nghiên cứu điển hình trong những tháng tới.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/info/media/news/statistics/2018/unece-brings-statistical-organizations-together-to-enhance-communications-and-respond-to-emerging-challenges/doc.html