UNECE ra mắt Trung tâm Tri thức về Thống kê cho SDG để hỗ trợ các chính sách dựa trên bằng chứng

Thiết kế chính sách, theo dõi tiến độ và yêu cầu các nhà hoạch định chính sách chịu trách nhiệm cho các quyết định của họ phụ thuộc vào các chỉ số thống kê chất lượng cao, đáng tin cậy và có thể so sánh. Vai trò thiết yếu của dữ liệu và số liệu thống kê để hoàn thành mục tiêu SDGs được đánh dấu bằng việc đưa chúng vào các mục tiêu: mục tiêu 17, quan hệ đối tác cho các mục tiêu, kêu gọi tăng tính khả dụng và chất lượng dữ liệu (mục tiêu 17,18) và nâng cao năng lực thống kê để cải thiện tiến độ đo lường (mục tiêu 17,19).

Trung tâm Tri thức Thống kê về SDG của UNECE đã được ra mắt, giúp các quốc gia phát triển và phổ biến số liệu thống kê cho phép họ xây dựng, đánh giá và thông báo tốt hơn cho các bên liên quan về các chính sách dựa trên bằng chứng.

Nhận thức được tầm quan trọng mà họ phải tham gia để đạt được Chương trình nghị sự 2030, năm 2015, các Thống kê trưởng của Hội nghị Thống kê Châu Âu đã thông qua Tuyên bố về vai trò của các cơ quan thống kê quốc gia trong việc đo lường và giám sát SDGs. Trung tâm Tri thức là một cơ quan phản ứng nhanh với những lời hứa trong tuyên bố này, tập trung vào điều phối quốc tế, phát triển năng lực và thúc đẩy phương pháp luận thống kê.

Nhằm mục đích giúp các nhà sản xuất thông tin thống kê chính thức quốc gia và các chuyên gia thống kê khác, Trung tâm Tri thức cung cấp một bộ hướng dẫn và công cụ do Nhóm chỉ đạo Thống kê UNECE về  SDGs và các nhóm nhiệm vụ, bao gồm hướng dẫn thực tế để phát triển nền tảng báo cáo quốc gia; công cụ trình bày chung; và các công cụ để các quốc gia tiến hành tự đánh giá dữ liệu và chỉ số sẵn có của họ.

Các nhóm chuyên gia đến từ khắp khu vực UNECE làm việc về các luồng dữ liệu, nền tảng báo cáo quốc gia, phát triển năng lực thống kê và truyền thông số liệu thống kê cho SDGs. Các sản phẩm công việc của họ, cũng như của Nhóm chỉ đạo do Ba Lan và Thụy Điển đứng đầu giám sát tất cả các hoạt động này, cũng có thể được tìm thấy trên Trung tâm Tri thức.

Trung tâm lưu trữ các bản tóm tắt về tiến trình sản xuất và trình bày các chỉ tiêu SDG trên khắp các quốc gia UNECE; cho phép các quốc gia chia sẻ các tài liệu kỹ thuật như mã và cấu trúc dữ liệu để kết hợp dữ liệu thống kê với không gian địa lý; hướng dẫn người dùng thông tin về các sáng kiến ​​và sự kiện quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Trung tâm Tri thức là phần đầu tiên của nền tảng thống kê khu vực về thống kê SDG của UNECE, cũng sẽ bao gồm cơ sở dữ liệu về các chỉ tiêu SDG, có thể truy cập thông qua bảng điều khiển tương tác. Bảng điều khiển được lên kế hoạch phát hành vào năm 2020 trong thời gian sắp diễn ra Diễn đàn khu vực của UNECE về phát triển bền vững.

Khám phá Trung tâm Tri ​​thức tại https://w3.unece.org/sdghub/

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/statistics/2019/unece-launches-knowledge-hub-on-statistics-for-sdgs-to-support-evidence-driven-policies/doc.html