Uỷ ban Thống kê Liên hợp quốc

Uỷ ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) được thành lập năm 1947, là cơ quan cao nhất của Hệ thống Thống kê toàn cầu. Thủ trưởng cơ quan thống kê quốc gia của một số các nước là thành viên của UNSC đại diện theo các châu lục. Hiện nay, UNSC có 24 thành viên, gồm: Angola, Belarus, Brazil, Cameroon, China, Colombia, Cuba, Germany, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Libya, Mexico, New Zealand, Qatar, Republic Of Korea, Romania, Russian Federation, Sweden, Switzerland, Togo, United Kingdom, United States.

UNSC quyết định các hoạt động thống kê quốc tế, đặc biệt là qui định các tiêu chuẩn thống kê, các khái niệm, phương pháp và thực hiện các tiêu chuẩn thống kê quốc tế ở cấp quốc gia và quốc tế. UNSC xem xét các công việc của Vụ/Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) và thực hiện chức năng thống kê của Hội đồng Kinh tế và xã hội của LHQ.

Hằng năm, UNSD tổ chức họp thường niên với thủ trưởng cơ quan thống kê quốc gia của các nước (thường tổ chức vào quí 1 hàng năm. Năm 2017, UNSC tổ chức Kỳ họp lần thứ 48, tại TP New york (Tiểu bang New york, Mỹ), từ ngày 03 – 10/3/2017. Tổng cục trưởng và 03 lãnh đạo cấp Vụ của Tổng cục Thống kê tham dự cuộc họp này.

Một số hình ảnh trước khai mạc Kỳ họp lần thứ 48

Đoàn Dũng