Vài nét về: Đại hội thống kê thế giới lần thứ 59

Đại hội thống kê thế giới lần thứ 59 (WSC) sẽ được tổ chức tại Hồng  Kông từ ngày 25 – 30 tháng 8 năm 2013. Địa điểm họp là Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hồng Kông (HKCEC), một địa điểm tráng lệ, được sử dụng cho nhiều mục đích nằm ngay tại trung tâm của Hồng Kông trên bến cảng Victoria. Việc đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất và dịch vụ của HKCEC đã làm cho nó trở thành một địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện vĩ đại nhất của thế giới.

Đại hội thống kê thế giới lần thứ 59 sẽ cung cấp một diễn đàn cho cộng đồng thống kê quốc tế để chia sẻ và trình bày các kiến thức mới nhất và những đổi mới trong thống kê. Chương trình khoa học bao gồm một loạt các chủ đề tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và học viên trong các lĩnh vực thống kê khác nhau. Với chủ đề “Thanh niên”, một loạt các phiên họp sẽ được tổ chức trong buổi “ Ngày chủ đề” của WSC để giải quyết các quan điểm thống kê khác nhau xung quanh chủ đề Thanh niên. Đại biểu đến dự cần lập kế hoạch thực hiện thích hợp cho các sự kiện từ nhiều các loại hình hoạt động, bao gồm nhiều chủ đề về khoa học, xã hội, cuộc họp vệ tinh, khóa học ngắn hạn. Để biết thêm nhiều những thông  tin khác có thể xem tại web:

VA

http://www.isi2013.hk/en/index.php