Vài nét về Viện Đào tạo và Nghiên cứu Thống kê Ả Rập (AITRS)

Viện Đào tạo&Nghiên cứu Thống kê Ả Rập (AITRS) thành lập nhằm mục đích: Nâng cao năng lực và kỹ năng của các Tổ chức thống kê Ả Rập và hỗ trợ họ thông qua việc thực hiện các hoạt động sau:

– Tiến hành các khóa học ngắn hạn để đào tạo và cập nhật cho các nhà thống kê Ả Rập kiến thức và thực hành thống kê mới nhất.

– Đào tạo các giảng viên về chương trình giảng dạy thống kê để nâng cao trình độ, giúp họ có đủ tiêu chuẩn về các lĩnh vực khác nhau khi đào tạo thống kê.

– Tổ chức các hội thảo, hội nghị  liên quan đến lĩnh vực thống kê và các vấn đề khác nhau.

– Cung cấp tư vấn về thống kê tới các nước Ả Rập, đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra và  tổng điều tra.

– Bố trí những chuyến tham quan khảo sát giữa các chuyên gia của các tổ chức thống kê khác nhau trong phạm vi các nước Ả Rập, các tổ chức Quốc tế và khu vực.

– Trao đổi những kĩ thuật, phương pháp thống kê mới nhất và những hướng dẫn cần tuân thủ của các tổ chức thống kê trong khu vực Ả Rập

– Chuẩn bị và thực hiện chương trình cấp bằng thống kê nâng cao thích hợp để phát triển các kỹ năng (lý thuyết và thực hành) cho các nhà thống kê đã tốt nghiệp cử nhân thống kê.

Tổng quan Chương trình Đào tạo của AITRS như sau:

Đào tạo cấp Chứng chỉ nâng cao (Khóa học nâng cao)

AITRS tổ chức chương trình chứng chỉ nâng cao hàng năm. Chương trình diễn ra trong 9 tháng nhằm làm sâu sắc hơn và mở rộng kiến thức đại học thông qua quá trình giảng dạy chuyên sâu. Chương trình học bao gồm các chủ đề thuộc lý thuyết cơ bản và thực tế, theo định hướng; phương pháp luận thống kê và cách lấy mẫu; phương pháp thu thập, hiệu chỉnh, xử lý, xuất bản và phổ biến dữ liệu; quản lý thống kê;…Bên cạnh đó có những chủ đề chuyên sâu hơn, phức tạp hơn trong phần số liệu được ứng dụng, số liệu về dân số, tài khoản quốc gia. Cho đến nay,  AITRS đã tiến hành 27 khóa học, có  512 học sinh hoàn tất thành công chương trình này với trung bình 20 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.

Đào tạo Khóa học ngắn hạn

Những kế hoạch đào tạo ngắn hạn trong AITRS nhằm mục đích phát triển kiến thức và kỹ năng của những người làm việc trong các tổ chức thống kê Ả Rập. Kế hoạch cũng nhằm mục đích mở rộng việc sử dụng các kỹ thuật hiện đại và đưa ra các chương trình đào tạo để cải thiện các quá trình đào tạo sao cho có kết quả tốt. Từ khi thành lập đến nay, AITRS có 109  khóa học ngắn hạn trong các lĩnh vực thống kê khác nhau và có khoảng 2633 học viên đến từ các quốc gia của Ả rập đã tham gia.

Đào tạo cá nhân

Để tạo ra các thông tin liên lạc giữa các nhân viên của các tổ chức thống kê Ả Rập và cung cấp cho họ cơ hội để học tập những kinh nghiệm từ những người khác trong lĩnh vực của mình và trao đổi kinh nghiệm. AITRS sắp xếp chương trình đào tạo cá nhân, chương trình chịu trách nhiệm gửi những nhân viên thống kê từ một đất nước của Ả Rập đến những nước khác để trao đổi kinh nghiệm. Khoảng 85 người làm thống kê của các nước được hưởng lợi từ chương trình đào tạo này (Ordan, UAE, Bahrain, Djibouti, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Somalia, Iraq, Oman, Palestine, Qatar, Libya, Mauritania, và Yemen).

Học bổng

AITRS có thỏa thuận hợp tác với Đại học Baghdad (Thống kê) và Viện Công nghệ thông tin cấp cao, Bộ Giáo dục cấp cao Iraq. Theo các thỏa thuận này, các tổ chức này cấp học bổng cho các nghiên cứu sau đại học tốt nghiêp ngành thống kê và thông tin. AITRS đã có một thỏa thuận hợp tác với trường Cao đẳng Thống kê ứng dụng trong Cục Thống kê Jordanian, qua đó nhiều người Ả Rập tốt nghiệp đều mang bằng Jordanian. Nhưng sự hợp tác này đã không còn khi trường Cao đẳng này đóng cửa. Học bổng này dành cho 80 nhân viên thống kê, những người đã tốt nghiệp liên quan thống kê và máy tính (bằng trung cấp, cao hơn trung cấp, thạc sĩ và tiến sĩ).

Hội thảo và hội nghị chuyên đề

Các hội thảo và hội nghị chuyên cung cấp những thông tin chung, thông tin riêng của nhau và cung cấp cuộc họp cho những người quan tâm. Hoạt động này đảm bảo sự hiểu biết tốt hơn, trao đổi ý kiến ​​và quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà thống kê khác nhau của ẢRập. Viện đã tổ chức 23 hội thảo, hội nghị chuyên đề và có 470 nhà thống kê các cấp và các lĩnh vực đã tham gia.

VA

Nguồn: http://www.aitrs.org/DesktopDefault.aspx?tabID=4020&lang=en

And http://www.aitrs.org/DesktopDefault.aspx?tabID=4024&lang=en