Vấn đề được chia sẻ là giảm đi một nửa: UNECE xuất bản Hướng dẫn cải thiện việc chia sẻ dữ liệu kinh tế xuyên quốc gia

Khi toàn cầu hóa làm tăng tính đa dạng của các phương thức kinh doanh sáng tạo trên khắp thế giới, các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau hơn. Các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia, hay các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) có hoạt động ở một số quốc gia, do đó, việc tính toán các tác động kinh tế của họ đòi hỏi phải nhìn xuyên biên giới để thu thập thông tin từ tất cả những nơi họ hoạt động. Để đo lường chính xác sản xuất và thương mại toàn cầu, các cơ quan thống kê ngày càng cần phải thu thập dữ liệu về các MNE này từ nhiều đơn vị, cả trong và ngoài quốc gia của họ; và thực hiện điều này một cách hiệu quả đòi hỏi một khung về dữ liệu nào nên được chia sẻ, cách thức và đối tượng như thế nào.

Hướng dẫn mới của UNECE về chia sẻ dữ liệu kinh tế cho thống kê chính thức, đã được xuất bản. Mục đích là giúp các cơ quan thống kê quốc gia đảm bảo chất lượng của GDP và các số liệu thống kê kinh tế quan trọng khác, hỗ trợ hoạch định chính sách kinh tế hợp lý và giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng đồng thời đưa ra các cách giảm gánh nặng báo cáo cho họ.

Đối mặt với những thách thức đầy khó khăn và mới mẻ do toàn cầu hóa kinh doanh tạo ra, các nhà thống kê trên toàn khu vực UNECE đã nhanh chóng hợp lực để tìm ra cách tổng hợp các số liệu thống kê liên quan. Trở lại năm 2012, UNECE đã xuất bản Hướng dẫn đầu tiên về tác động của toàn cầu hóa đối với Tài khoản quốc gia, tiếp theo vào năm 2015 là Hướng dẫn đo lường sản xuất toàn cầu. Các cuộc thảo luận giữa cộng đồng thống kê quốc tế khi họ phát triển các hướng dẫn này cho thấy việc chia sẻ dữ liệu là một phần còn thiếu của vấn đề cần được giải quyết. Hợp tác quốc tế thành công về các tiêu chuẩn và phương pháp cần thiết để mở rộng phạm vi hợp tác sang cấp độ dữ liệu thực tế. Bằng cách này, hệ thống thống kê toàn cầu có thể có được một bức tranh đầy đủ và chính xác hơn về hoạt động kinh tế quốc tế.

Cho đến nay, các quốc gia hầu như làm việc một cách cô lập khi đưa ra các số liệu thống kê kinh tế. Nhưng một số trường hợp ngoại lệ chứng minh rằng chia sẻ xuyên quốc gia là có thể và hiệu quả. Ví dụ, việc chia sẻ dữ liệu trong và giữa Hệ thống Thống kê châu Âu và Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu đã có kết quả. Một số cơ quan thống kê quốc gia đi trước đã tham gia vào việc chia sẻ dữ liệu với các quốc gia là đối tác thương mại quan trọng, và đã nhận ra tầm quan trọng cốt lõi của việc chia sẻ dữ liệu để tạo ra số liệu thống kê kinh tế phù hợp và đáng tin cậy.

Ví dụ, trước khi chia sẻ dữ liệu, thống kê thương mại cho thấy nhập khẩu của Canada từ Trung Quốc vượt quá xuất khẩu của Trung Quốc sang Canada 21,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016. Chỉ cần chia sẻ dữ liệu tổng hợp và thông tin về các phương pháp tổng hợp mà họ đã sử dụng – tức là không cần chia sẻ bất kỳ thông tin cấp doanh nghiệp – hai quốc gia này đã có thể đối chiếu các số liệu của họ và giải thích phần lớn sự khác biệt này (20,3 tỷ đô la). Romania đã tiến hành một cách làm tương tự với một số nước Liên minh châu Âu và giảm đáng kể sự bất cân xứng trong dòng chảy thương mại.

Hướng dẫn mới của UNECE, được Hội nghị các nhà thống kê châu Âu thông qua, cung cấp các công cụ để cải thiện chất lượng thống kê kinh tế bằng cách thúc đẩy hình thức chia sẻ này đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật thống kê. Hướng dẫn tập trung vào việc thiết lập các biện pháp bảo vệ, môi trường an toàn và luật pháp rõ ràng cho dữ liệu được trao đổi. Bộ công cụ toàn diện dành cho các cơ quan thống kê quốc gia, cung cấp nhiều nguồn lực bao gồm: phân tích các yếu tố thúc đẩy và trở ngại của việc trao đổi dữ liệu các liên kết với các nguồn lực để vượt qua các rào cản; tài liệu mẫu để giao tiếp với MNE; các khuyến nghị pháp lý và thủ tục và một Bản ghi nhớ mẫu để chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thống kê; thông tin về các công cụ và giải pháp công nghệ thông tin hữu ích;

Hướng dẫn nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế như UNECE sẽ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi văn hóa cần thiết để chuyển chia sẻ dữ liệu từ tầm nhìn sang thực tế.

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/statistics/news/problem-shared-problem-halved-unece-publishes-guide-improve-transnational-sharing