Vì sao một lượng lớn DN như vậy lại bị bỏ sót trong những lần thống kê trước

Câu hỏi: (PV Thu Hiền-Báo Hải quan) Vì sao một lượng lớn DN như vậy lại bị bỏ sót trong những lần thống kê trước, thưa ông?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Gần đây, Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thuế mới bắt đầu hợp tác trong việc chia sẻ số liệu vi mô nên vì thế, số liệu cập nhật về tình hình DN mới được bổ sung trong thời gian này.

Trước đây, số liệu về số lượng DN giữa Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), Tổng cục Thuế và cơ quan thống kê vênh nhau khá nhiều. Trong khi cơ quan đăng ký kinh doanh nắm được DN thành lập, cơ quan thuế nắm số lượng DN thực tế phải nộp thuế bao gồm DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh và DN không sản xuất nữa nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và DN đang tạm dừng hoạt động để làm thủ tục khác thì cơ quan thống kê lại nắm số liệu về DN đang hoạt động và có kết quả kinh doanh.

Hơn nữa, với một nền kinh tế phát triển nhanh và năng động như hiện nay, Tổng cục Thống kê cũng chưa cập nhật kịp với tình hình thực tế của DN. Vì thế, qua việc chia sẻ dữ liệu vi mô với cơ quan thuế, Tổng cục Thống kê đã tiến hành rà soát lại danh sách DN mà cơ quan thống kê không thu được số liệu đầy đủ trong thời gian qua.