Việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành thì sao

Câu hỏi(Nhà Báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư)Thế còn việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành thì sao?

(Nguồn:https://baodautu.vn)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (TCTK))

Đây cũng là một trong những đòn bẩy để tăng trưởng kinh tế. Ngày 16/9/2019, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm các loại lãi suất điều hành.

Việc cắt giảm lãi suất giúp các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp hơn, qua đó ổn định mặt bằng lãi suất đầu ra, lãi suất cho vay ít nhất sẽ không tăng trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn, góp phần đẩy nguồn vốn ra lưu thông, tăng cường đầu tư, tiêu dùng, qua đó góp phần gia tăng hoạt động sản xuất – kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Nhiều người lo ngại việc giảm lãi suất điều hành sẽ tác động tới lạm phát. Về lý thuyết thì giảm lãi suất tác động làm tăng lạm phát, nhưng với việc chỉ giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành, tác động lên lạm phát sẽ không đáng kể.