Việc ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian điều tra được Tổng cục Thống kê thực hiện như thế nào

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền (Thực hiện) TTXVN/Vietnam+) Việc ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian điều tra được Tổng cục Thống kê thực hiện như thế nào trong cuộc điều tra này? (Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-dieu-tra-doanh-nghiep-nam-2022-co-nhung-diem-gi-moi/783877.vnp)

Trả lời:

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Sau thành công về ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Tổng điều tra kinh tế năm 2021, điều tra doanh nghiệp năm 2022 tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn của cuộc điều tra từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả điều tra.

Trong khâu thu thập thông tin, doanh nghiệp sẽ trực tiếp đăng nhập vào hệ thống qua trang web thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn để kê khai thông tin. Điều tra viên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin đăng nhập, nghiệp vụ và hướng dẫn cách điền thông tin.

Tuy nhiên, với phương pháp thu thập thông tin trực tuyến, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin điều tra thống kê của từng doanh nghiệp cần được phát huy. Thực tế, đa phần các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thống kê, thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp cố tình trốn tránh, chây ỳ không cung cấp thông tin hoặc cung cấp chiếu lệ, không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời.

Tôi cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao chất lượng số liệu, nắm bắt thông tin về tiến độ điều tra thực tế và kiểm soát chất lượng điều tra kịp thời, tăng cường tính minh bạch và chặt chẽ trong các quy trình sản xuất thông tin thống kê, từ đó việc xử lý, tổng hợp có thể rút ngắn được thời gian giúp cho việc công bố kết quả điều tra được sớm hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra doanh nghiệp năm 2022 cũng được áp dụng cụ thể trong xây dựng hệ thống thu thập thông tin trực tuyến đảm bảo cho các doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống cung cấp thông tin một cách thuận lợi; ứng dụng các cảnh báo logic, các bước nhảy và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin theo đúng nội dung và số liệu cần thu thập.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu điều tra với dữ liệu báo cáo tài chính do ngành thuế cung cấp để có được bộ dữ liệu đầy đủ phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu thống kê.

Toàn bộ công tác kiểm tra, xử lý làm sạch được thực hiện trên hệ thống chung của điều tra doanh nghiệp, tất cả dữ liệu được lưu trữ tập trung và sử lý đồng bộ trên cùng một nền tảng và cùng một ứng dụng.