Viện Khoa học Thống kê làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục Hàn Quốc

Chiều ngày 22/6/2017, Viện Khoa học Thống kê làm việc với đoàn công tác Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI). Đoàn công tác tới Việt Nam để triển khai dự án “Chương trình tư vấn phát triển năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam giai đoạn 2017-2019”, trưởng đoàn là TS. Chang Hwan Kim, Giám đốc Dự án.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tổng quan về Hệ thống tổ chức Thống kê Việt Nam, sứ mệnh và tầm nhìn của Viện Khoa học Thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh chiến lược và chính sách phát triển thống kê giáo dục.

TS. Chang Hwan Kim giới thiệu những nét cơ bản về công tác thống kê giáo dục, sơ đồ tổ chức thống kê giáo dục ở Hàn Quốc và công tác quản lý chất lượng thống kê giáo dục. Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục Hàn Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Viện Khoa học Thống kê và hy vọng có cơ hội hợp tác dài lâu trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK; TS. Chang Hwan Kim, Giám đốc Dự án cùng đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm

Lệ Hằng