Viện Khoa học Thống kê tiếp các chuyên gia tư vấn quốc tế của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO)

Chiều ngày 9/7/2015, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) đã có buổi tiếp các chuyên gia tư vấn quốc tế của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) đến tìm hiểu về quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam (CLTK). Nội dung chính nhằm học hỏi kinh nghiệm xây dựng Chiến lược và tìm hiểu nội dung liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp được triển khai trong CLTK để phục vụ cho xây dựng Chiến lược toàn cầu về nâng cao năng lực thống kê nông nghiệp và nông thôn Việt Nam (Chiến lược toàn cầu tại Việt Nam).

Tiến sĩ Dalip Singh, FAO bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về CLTK, ông đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề: (1) Cách thức tổ chức xây dựng, thực hiện CLTK bao gồm cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo, các bên liên quan, kế hoạch chiến lược; (2) Tình hình triển khai lĩnh vực Thống kê nông nghiệp trong CLTK. Ông cho biết, sau chuyến công tác tại Việt Nam sẽ có đánh giá chuyên sâu về nông nghiệp và nông thôn của quốc gia,bao gồm báo cáo chuyên sâu về nông nghiệp; đề xuất quốc gia về nông nghiệp với kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; lộ trình thực hiện kế hoạch; và dự kiến xây dựng Chiến lược toàn cầu tại Việt Nam có mô hình tương đồng như CLTK. FAO mong muốn được Viện KHTK góp ý, đề xuất để xây dựng Chiến lược hiệu quả, tích hợp được vào CLTK.

Đại diện Viện KHTK,bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng đã giải đáp những câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện CLTK. Bà đề xuất, Ban chỉ đạo Chiến lược toàn cầu cần thành lập thêm các nhóm công tác, gồm: Nhóm Tuyên truyền, quảng bá Chiến lược; Nhóm Triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược; Nhóm Tài chính thực hiện Chiến lược. Ngoài ra, nên lựa chọn một đơn vị đầu mối triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Chiến lược với chức năng nhiệm vụ giống như Viện KHTK làm đầu mối của CLTK. Về lĩnh vực Thống kê Nông nghiệp trong CLTK, 7 nội dung lớn đã được đề cập, tuy nhiên thực hiện mới dừng lại ở việc nghiên cứu, chưa triển khai do vấn đề nguồn lực tài chính và con người. Khoảng trống lớn nhất là biên soạn tài liệu chuẩn quốc tế liên quan lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác thống kê nông nghiệp. Viện KHTK mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhiều hơn của FAO; Viện sẵn sàng cung cấp thông tin, kinh nghiệm và hợp tác để FAO xây dựng tốt Chiến lược toàn cầu tại Việt Nam, đó cũng là cơ hội nâng cao chất lượng thống kê nông nghiệp.

Tiến sĩ Dalip Singh cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và những chia sẻ kinh nghiệm của Viện KHTK, ông mong muốn thời gian tới nhận được sự giúp đỡ, phối hợp từ phíaViện KHTK để triển khai xây dựng Chiến lược toàn cầu được hiệu quả.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Tiến sĩ Dalip Singh, FAO (người chính giữa); Giáo sư Shahadat Hossain, chuyên gia tư vấn quốc tế, FAO (người ngoài cùng bên phải)

Toàn cảnh buổi làm việc

Vân Anh