Viện Khoa học Thống kê tiếp và làm việc với Đoàn thống kê Myanmar

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thay mặt Viện Khoa học Thống kê, bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng đã tiếp và làm việc với Đoàn thống kê Myanmar trong khuôn khổ chuyến khảo sát của Đoàn tại Tổng cục Thống kê từ ngày 17 đến 19 tháng 10 năm 2016.

Đoàn khảo sát của thống kê Myanmar tại Tổng cục Thống kê gồm 12 thành viên do bà Khin Win Nyunt, Vụ trưởng Vụ Điều tra và Tiền tệ làm Trưởng đoàn. Các thành viên khác của Đoàn khảo sát là các Phó Vụ trưởng và chuyên viên của Cơ quan Thống kê Myanmar. Đặc biệt tham gia đoàn công tác có 02 thành viên là đại diện của UNDP Myanmar, ông Felix Schmieding, Chuyên gia thống kê của UNDP Myanmar và bà Wai Wai Moe, Trợ lý chương trình UNDP Myanmar.

Tại buổi làm việc, Viện Khoa học Thống kê đã trao đổi và chia sẻ với Đoàn thống kê Myanmar các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đoàn Thống kê Myanmar đã đánh giá cao Tổng cục Thống kê và cụ thể là Viện Khoa học Thống kê đã xây dựng được Chiến lược phát triển Thống kê đầu tiên một cách bài bản, khoa học và đã đạt được kết quả quan trọng. Đặc biệt, các thành viên Đoàn khảo sát là đại diện của UNDP Myanmar hết sức ấn tượng với sự tiến bộ nhanh chóng của Thống kê Việt Nam theo đánh giá về chỉ số năng lực thống kê của Ngân hàng Thế giới khi so sánh với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Các bài học và kinh nghiệm của Thống kê Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê là những kinh nghiệm tốt và quý báu không chỉ đối với Thống kê Myanmar mà còn đối với thống kê nhiều quốc gia khác. Đoàn thống kê Myanmar cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa những trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các chuyến công tác cũng như thông qua các hội nghị, hội thảo trong khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

ĐBH